22.12.2011

Kolejne wiadukty na linii Warszawa - Gdynia

 

16 grudnia 2011r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na budowę czterech skrzyżowań dwupoziomowych nad modernizowaną linią Warszawa Gdynia na obszarze LCS Działdowo.

Budowa tych wiaduktów jest kolejnym etapem prac na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) Działdowo. Na obszarze o długości ponad 53 km linii kolejowej, w ramach pięciu przetargów powstanie aż 18 wiaduktów przy których zostanie wykonana pełna infrastruktura drogowa oraz 8 przejść podziemnych i 5 dróg równoległych.

Postępowanie ma wyłonić wykonawców czterech wiaduktów:

- wiadukt drogowy w miejscowości Turza Wielka z przełożeniem odcinka drogi powiatowej: Gralewo-Turza Wielka - Filce,

- wiadukt kolejowy w miejscowości Gralewo w ciągu drogi Turza Wielka – Żabiny – Uzdowo,

- wiadukt drogowy w miejscowości Jeglia w ciągu drogi powiatowej

- wiadukt drogowy w miejscowości Katlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 wraz z budową dróg dojazdowych do wiaduktu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podnoszą bezpieczeństwo na linii łączącej stolicę z trójmiastem, budując wiadukty i likwidując przejazdy w poziomie szyn. Z obecnych 99 przejazdów w poziomie szyn na całej linii po zakończonej modernizacji zostanie zaledwie 16.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 336 40

Galeria

udostępnij drukuj