31.01.2013

Kolejne rewitalizacje na linii kolejowej z Górnego Śląska na wybrzeże

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  ogłosiły przetarg na wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 131, łączącej Górny Śląsk z wybrzeżem, na odcinkach Bytom Północ - Tarnowskie Góry oraz Kalety - Strzebiń

Kontrakt przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających między innymi, na wymianie nawierzchni kolejowej, wymianie rozjazdów, przebudowie nawierzchni na przejazdach kolejowych i rewitalizacji obiektów inżynieryjnych. W ramach tych prac zostanie również kompleksowo przebudowana sieć trakcyjna na odcinku Kalety – Strzebiń.
Rewitalizacja linii kolejowej pozwoli na przywrócenie jej parametrów techniczno - eksploatacyjnych oraz prędkości rozkładowej 120 km/h. Obecnie prędkość rozkładowa wynosi około 50-60 km/h. Zaplanowane prace umożliwią skrócenie czas przejazdu na odcinkach Bytom Północ  - Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń o około 24 minuty
Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew, na odcinkach objętych projektem rewitalizacji, jest linią magistralną o znaczeniu państwowym, zelektryfikowaną, dwutorową, należącą do sieci międzynarodowych linii transportu kombinowanego AGTC, jako korytarz CE-65. Linia ta ma kluczowe znaczenie dla transportu towarów - głównie węgla, łącząc obszar Górnośląskiego i Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego z portami w Gdańsku i Gdyni.

Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 listopada 2013 roku. Jego wartość to ok. 50,28 mln  zł  netto. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.

Rewitalizacja zostanie zrealizowane w ramach zadania: w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory”


Dodatkowe informacje:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział Południowy
Jacek Karniewski
+32 719 54 13
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl  


Rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj