20.07.2011

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. zebrała się 20 lipca 2011 r. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Obrady prowadził Tadeusz Syryjczyk, przewodniczący Rady. W spotkaniu wziął udział Andrzej Pawłowski członek Zarządu PLK, dyrektor ds. sprzedaży.

Spotkanie w zasadniczej części poświęcone było przepływowi informacji w obsłudze ruchu pasażerskiego. Dokonano wstępnej oceny procesu, technik i systemu informowania pasażerów. Uzgodniono zasady dalszej współpracy w celu usprawnienia i ujednolicenia procesu informacji.

Przyjęto rekomendację Rady Przewoźników, dotyczącą planów modernizacji i remontów oraz organizacji robót , zamknięć i kształtowania rozkładu jazdy w warunkach zamknięć.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejowego.

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym, kierującym swoje wnioski do Zarządu PKP PLK SA. Do udziału w jej pracach Polskie Linie Kolejowe zaprosiły przedstawicieli przewoźników pasażerskich i towarowych. Dotychczasowy dorobek prac Rady to m.in. wprowadzenie kilkudziesięciu poprawek do regulaminu przydzielania tras pociągów, który będzie obowiązywał w rozkładzie jazdy 2011/2012 oraz skierowanie do dalszych prac ponad 50 kolejnych wniosków, które będą po uzgodnieniu przez członków Rady rekomendowane do uwzględnienia w regulaminie 2012/2013 i w latach kolejnych.

Na następnych posiedzeniach Rada będzie dyskutowała i formułowała wnioski m.in. w sprawach przepływu informacji od służb dyspozytorskich do przewoźników i pasażerów, analizy struktury kosztów zarządcy linii kolejowych, przyszłości europejskiej sieci towarowej w Polsce i możliwości zorganizowania korytarzy dla szybkich pociągów towarowych oraz dostępności infrastruktury pomocniczej.

 

 

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

udostępnij drukuj