30.07.2010

Kolejna umowa w ramach modernizacji linii nr 401

28 lipca 2010r. w siedzibie Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin Dąbie – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)”.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
Józef Matuszczak – dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie,
Andrzej Piechocki – zastępca dyrektora Oddziału.

W imieniu Biura Projektowo – Konsultingowego „BPK” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie podpisy złożyli :
Józef Gryszko – Prokurent
Irena Rybarczyk – Prokurent

Wyłoniony w toku postępowania przetargowego wykonawca ma za zadanie opracować dokumentację projektową dotyczącą:

1. modernizacji nawierzchni toru Nr 1 na szlaku Szczecin Załom – Kliniska
2. przebudowy stacji Szczecin Załom:
- likwidacja rozjazdów i toru z kozłem oporowym,
- budowa nowego peronu jednokrawędziowego na zewnątrz toru Nr 1,
- wykonanie przejścia dla podróżnych na nowy peron,
- zmiana kategorii przejazdu z kat. A na kat. B,
3. przebudowy stacji Kliniska:
- likwidacja zbędnych rozjazdów i torów,
- wymiana rozjazdów,
- budowa nowego peronu jednokrawędziowego między torami Nr 1 i 3,
- wykonanie przejścia dla podróżnych na nowy peron,
4. modernizacji nawierzchni toru Nr 1 na szlaku Świnoujście SiA – Świnoujście SiB
5. przebudowy sieci trakcyjnej na przystanku osobowym Wolin.

Opracowana dokumentacja umożliwi kontynuowanie trwającej już kilka lat modernizacji linii i pozwoli na zwiększenie prędkości dla pociągów pasażerskich do 120 km/h oraz znaczną poprawę warunków podróżowania.

Termin realizacji: do 30 listopada 2010r.

Koszt opracowania dokumentacji wynosi 400 000,00 PLN (netto).i jest finansowany z budżetu państwa.

 

Informacje dla mediów
Romana Nakoneczna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie
tel.91/4713927, e-mail: r.nakoneczna@plk-sa.pl

udostępnij drukuj