20.04.2011

Koleje Dużych Prędkości - konkurs na najlepszą pracę magisterską !

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego ogłosiły 20 kwietnia 2011 II edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Rynek Kolejowy.

Konkurs przeprowadza się w kategorii prac magisterskich, obronionych, na uczelniach na obszarze RP od 1 października 2010 do 30 września 2011, na ocenę co najmniej dobrą. Dopuszcza się złożenie pracy inżynierskiej oraz licencjackiej, przy czym prace te będą oceniane na zasadach prac magisterskich. Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją Kolei Dużych Prędkości. Prace mogą w szczególności dotyczyć zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości, jak również aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami.

Sponsorami drugiej edycji konkursu są:

  • ASTALDI S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  • Aste Sp. z o.o.
  • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
  • DSS S.A.
  • Instytut Kolejnictwa
  • Siemens Sp. z o.o.
  • Thales Polska Sp. z o.o.


Więcej informacji o Konkursie na stronie www.sirts.pl

udostępnij drukuj