14.08.2013

Koleją z Warszawy do Lublina w 100 minut. Trwają prace projektowe

 

W 2015 roku będzie gotowa dokumentacja na modernizację linii kolejowej ze stolicy do Lublina. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2016 roku. Po ich zakończeniu czas przejazdu na tej trasie skróci się do około 100 minut.

Projekt ma na celu przygotowanie inwestycji polegającej na pełnej modernizacji infrastruktury kolejowej o długości prawie 150 km, na odcinku Otwock – Lublin. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na jej podstawie zostaną przygotowane materiały przetargowe pozwalające ogłosić postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany koszt opracowania dokumentacji, oraz pozyskania gruntów wynosi prawie 152 mln złotych.              

Zadanie zostało podzielone na 3 części. Dokumentację dla poszczególnych odcinków wykonają:

  • DB International GmbH dla odcinka Otwock – Pilawa
  • Mosty Katowice Sp. z o.o. dla odcinka Pilawa – Dęblin,
  • MGGP S.A. dla odcinka  Dęblin – Lublin.

Roboty budowlane planowane są na lata 2016 - 2020. Zakres prac obejmie budowę dodatkowego, drugiego toru między Otwockiem, a Pilawą, modernizację torów na pozostałym odcinku linii, montaż rozjazdów, budowę nowych obiektów inżynieryjnych oraz przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych. Po modernizacji pociągi pojadą tą trasą z prędkością 160 km/h, a czas przejazdu z Warszawy do Lublina skróci się do około 1 godziny i 40 minut.  

Linia kolejowa Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk - granica państwa, jest linią o znaczeniu państwowym i stanowi część nowego korytarza transeuropejskiej sieci linii kolejowych łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

 

Informacje dla mediów: 
Maciej Dutkiewicz
Wydział prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
(22) 473 30 02, 662 114 900

 

„Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko”  

Galeria

udostępnij drukuj