02.11.2017

Kolej odkrywana na nowo

Poszerzanie muzealnych zbiorów o kolejowe eksponaty, wsparcie działalności fundacji i samorządów oraz doposażanie szkolnych pracowni dydaktycznych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają instytucje kultury i organizacje promujące kolejową tradycję i historię.

Fundacja Heredis otrzymała od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. komplet rogatek mechanicznych z przejazdu kat. A. w Łukowie oraz dwa napędy zwrotnicowe. Wycofane z eksploatacji urządzenia mogą być wykorzystywane do celów muzealnych i edukacyjnych przez Muzeum Komunikacji w Warszawie. W ten sposób zabytki techniki kolejowej są chronione przed zapomnieniem. To kolejne elementy infrastruktury, które PLK przekazały na rzecz stołecznego muzeum. Trafiły tam wcześniej odcinki szyn i rozjazdy zdemontowane podczas modernizacji stacji w Pruszkowie.

Urządzenia samoczynnej blokady liniowej trafią wkrótce do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Będą eksponowane na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, którą stowarzyszenie prowadzi od 2011 r. Elementy infrastruktury w postaci szafy z przekaźnikami służyły wcześniej do prowadzenia ruchu kolejowego na szlaku Sędziszów Małopolski – Trzciana na linii nr 91. Podczas modernizacji linii zostały zastąpione nowocześniejszym sprzętem. Teraz będą cennym źródłem wiedzy o branży kolejowej dla wszystkich jej miłośników. 

PLK działają także na rzecz osób potrzebujących. W ostatnim kwartale przekazały 4 komputery i 12 monitorów w ramach działań realizowanych wspólnie z Fundacją Grupy PKP. 

Wiosną PLK przekazały na rzecz gminy Lubaczów dwa nieużywane wagony, a Towarzystwo Miłośników Braniewa otrzymało od PLK urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wyeksploatowane urządzenia stają się także pomocami dydaktycznymi w szkołach, które kształcą przyszłych kolejarzy. 

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

Kolej odkrywana na nowo

Pobierz
udostępnij wyślij drukuj