22.03.2017

KE zajęła stanowisko - Modernizacja Warszawa - Poznań niezbędna!

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu potwierdziła, że inwestycja w linię E 20 (więcej: www.poznan-warszawa.pl) wpisuje się w realizację unijnej polityki transportowej. Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności kolei dla pasażerów i przewoźników towarowych. 

Komisja poinformowała, że:

  • Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem jest bardzo istotną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne - Bałtyk, jednego z dziewięciu priorytetowych korytarzy wyznaczających podstawowe kierunki inwestycji na najbliższe lata, w szczególności dla instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). 
  • Linie kolejowe w głównych korytarzach muszą być interoperacyjne, posiadać odpowiednią przepustowość oraz gwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa.
  • Modernizacja linii prowadzona jest etapowo od początku lat 90-tych, a obecne stadium jest wieńczącym ją przedsięwzięciem, w wyniku którego otrzymamy na wiele lat korytarzową linię o doskonałych parametrach.
  • W zakresie tej inwestycji, przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - złożony w konkursie CEF w 2015 r. - został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie analizy kosztów i korzyści. Realizacja inwestycji w zgodzie z postanowieniami umowy o dofinansowanie jest na bieżąco monitorowana przez podległą jej Agencję Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA).

Powyższe informacje zamieszczone zostały w odpowiedzi Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu na list Fundacji ProKolej, dotyczący projektu modernizacji linii kolejowej E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz. Czytaj odpowiedźKontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Galeria

Pliki do pobrania

KE zajęła stanowisko - Modernizacja Warszawa - Poznań ...

Pobierz
udostępnij drukuj