28.04.2015

Jesienią z Kluczborka do Ostrzeszowa o 20 minut krócej

Podróż koleją pomiędzy Kluczborkiem a Ostrzeszowem będzie krótsza o ok. 20 minut. Odnowione perony podniosą komfort podróży, a montaż nowych rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych podwyższy bezpieczeństwo w ruchu. Wszystko to za sprawą rewitalizacji linii kolejowej 272, która zakończy się w sierpniu. Duża część prac została już wykonana, a pozostałe wchodzą w decydującą fazę.

Inwestycja, polegająca na rewitalizacji linii kolejowej nr 272 na odcinku z Kluczborka do Ostrzeszowa, obejmuje odnowienie 12 peronów, które zostaną wyposażone w nowe wiaty i elementy małej architektury. Komfort obsługi podróżnych podniesie się na stacjach w Biskupicach, Krzywiźnie, Byczynie, Kostowie, Łęce Opatowskiej, Słupi, Kępnie, Domaninie oraz Ostrzeszowie. Połowę obiektów już wyremontowano. Położono nową nawierzchnię peronową z wypukłościami oznaczającymi strefę bezpieczeństwa. Ponadto perony zostały podwyższone, aby łatwiej było wsiadać i wysiadać z pociągów. Zamontowano również elementy takie jak pochylnie i poręcze, co powoduje, że obiekty są dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Najważniejszą częścią inwestycji polegającej na rewitalizacji linii kolejowej nr 272 na odcinku z Kluczborka do Ostrzeszowa jest położenie 86 km nowych torów. Dzięki temu pociągi pasażerskie będą mogły rozpędzić się do 120 km/h, natomiast towarowe do 80 km/h. Ponad 70 proc. prac w tym zakresie została już wykonana. 

Aktualnie prace są prowadzone na odcinkach z Domanina do Ostrzeszowa oraz na stacji w Ostrzeszowie. Na trasie z Łęki Opatowskiej do Hanulina trwają roboty wykończeniowe, natomiast na szlaku Kluczbork – Krzywizna finalizujemy odbiory techniczne. Na kolejne tygodnie planowane jest rozpoczęcie robót na odcinku Kostów – Łęka Opatowska oraz Domanin – Ostrzeszów – informuje Sebastian Mech, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych. – Podczas wymiany torowiska nowe szyny łączy się bezstykowo, co pozwala wyeliminować charakterystyczny stukot – dodaje.

W ramach inwestycji, realizowanej na terenie dwóch województw – wielkopolskiego i opolskiego, wymieniane są także 62 rozjazdy kolejowe, będące kluczowym elementem torowiska wpływającym na bezpieczeństwo i płynność ruchu pociągów. Ponadto na zlecenie PLK zostanie wyremontowanych 36 przejazdów kolejowo-drogowych. 

Rewitalizacja polega na odtworzeniu pierwotnych parametrów linii, np. związanych z dopuszczalną prędkością, które zostały utracone podczas długoletniej eksploatacji. Jest mniej skomplikowana i czasochłonna niż modernizacja, nie wymaga m.in. długich procedur administracyjnych i dokumentacji projektowej, dzięki czemu szybko i sprawnie osiągane są lepsze warunki jazdy pociągów.

Rewitalizacja 60 km odcinka pomiędzy Kluczborkiem a Ostrzeszowem rozpoczęła się w 2014 r., a roboty budowlane potrwają do sierpnia br. To jedno z zadań, które poprawią podróż pomiędzy Katowicami a Poznaniem. Prace zlecone przez PLK trwają także na odcinkach z Kalet do Kluczborka, Kalet do Strzebinia, pomiędzy Bytomiem Północ a Tarnowskimi Górami oraz między Ostrzeszowem i Ostrowem Wielkopolskim. Realizacja tych projektów usprawni komunikację pasażerską oraz towarową między Śląskiem i Wielkopolską. Dla podróżnych będzie to oznaczało skrócenie czasu przejazdu z Katowic do Poznania o 1,5 godziny.

Liczby inwestycji Kluczbork - Ostrzeszów:

  • 86 km nowych torów
  • 62 nowe rozjazdy
  • 36 odnowionych przejazdów
  • 12 odnowionych peronów.


Projekt „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej
nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów” POIiŚ 7.1-79 współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

Galeria

Pliki do pobrania

Jesienią z Kluczborka do Ostrzeszowa o 20 minut krócej

Pobierz
udostępnij drukuj