24.10.2011

Jeden wykonawca złożył ofertę na zaprojektowanie i zbudowanie przystanku kolejowego obok stadionu PGE Arena w Gdańsku

W dniu 21 października 2011r. w siedzibie PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowego peronu przy torze nr 500 linii kolejowej nr 249", w granicach terenu na którym zarządzanie infrastrukturą kolejową powierzono jednostce organizacyjnej Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. Oferta Nr 1:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

 

 

,, RAJBUD" Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 3

83-110 Tczew

 

Oferowana cena 2 082 057,90 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto
1 000 000,00 zł. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.04.2012 r.

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności
z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Zakres zamówienia obejmuje:

-         opracowanie koncepcji budowy peronu wraz z dojściem do projektowanego peronu od
ulicy Stadionowej,

-         opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy peronu wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego,

-         uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń,

-         opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dojścia do projektowanego peronu od ul. Stadionowej (wykonanie robót związanych z budową dojścia nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia),

-         wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego peronu,

-         sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Realizacja całego zadania pozwoli na wznowienie ruchu pociągów pasażerskich (zawieszonego od 2005 r.) i uzyskanie prędkości rozkładowej 80 km/h. oraz umożliwienie wykorzystania toru linii kolejowej 227 do jazd pociągów pasażerskich. Usprawni to połączenie pomiędzy centrum miasta a dzielnicą Gdańsk Nowy Port (obszary przemysłowe i rejon portów), a także po zakończeniu Euro 2012, pozwoli na wykorzystanie linii kolejowej nr 249 w obsłudze stadionu i terenów wokół niego.

 

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj