26.08.2009

Intensywne prace na wrocławskiej estakadzie kolejowej

Trwają prace przy obiektach inżynieryjnych wrocławskiej estakady kolejowej. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. roboty obejmują wiadukty stalowe nad czterema wrocławskimi ulicami w centrum miasta oraz nad ul. Powstańców Śląskich – arterią prowadzącą z południa wprost do centrum starego Wrocławia.

Cztery stalowe obiekty są w trakcie prac związanych z demontażem i montażem nawierzchni, wykonaniem izolacji i odwodnienia oraz zabiegami konserwacyjnymi - indywidualnie dobieranymi w zależności od typu konstrukcji.

Realizacja zadań wymaga doskonałej organizacji prac na poziomie torowiska. Przy wyłączeniu tylko jednego z trzech biegnących na estakadzie torów, ekipy remontowe musza pracować z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu (dźwigów, koparek, młotów pneumatycznych). Równolegle do miejsca prac na sąsiednich torach utrzymany jest ruch pociągów.

Aktualnie pod dwoma z czterech obiektów ograniczono ruch kołowy. W udostępnionych lokalizacjach z poziomu ulicy realizowane są prace remontowe przy konstrukcji podpór i przęseł wiaduktów.

Na przeprawie nad ul. Powstańców Śląskich wrocławianie obserwują rekonstrukcję kamiennych, kilkumetrowych obelisków. W połowie sierpnia stanęły już dwa elementy od strony południowej. Aktualnie trwa montaż pozostałych. Odtwarzane są również metalowe bariery wiaduktu.

Estakada zapewnia wyjazdy pociągów z Dworca Głównego w pięciu kierunkach, do: Poznania, Zielonej Góry, Legnicy, Oleśnicy, Jeleniej Góry.

Uzyskane dzięki pracom parametry techniczne pozwolą na przywrócenie jazdy na estakadzie z prędkością 60 km/h i podniesienie nośności. Dotychczas prędkość pociągów, ze względu na zły stan techniczny, była ograniczona miejscami do 20 -30 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu prace przy estakadzie i wiaduktach stalowych połączył z pracami projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015-09 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce, t.j wymianą nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów demontażu i montażu nawierzchni torowej, dało kilkumilionowe oszczędności i skróciło czas zamknięć torowych.

Koszt prac na estakadzie i wiaduktach: 25 milionów złotych.

Galeria

udostępnij drukuj