24.05.2018

Informacja PLK nt. modyfikacji projektu cennika 2018/2019

Informacja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nt. modyfikacji projektu cennika na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 przedstawionego do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego.

Modyfikacja projektu cennika 2018/2019 jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku kolejowego po przedłożeniu do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projektu cennika z dn. 8 marca 2018 r. 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły do Urzędu Transportu Kolejowego modyfikacje w projekcie cennika opłat za korzystanie z infrastruktury na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Wprowadzone zmiany uwzględniają oczekiwania rynku kolejowego. Projekt cennika i modyfikacja zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W odniesieniu do projektu cennika z dnia 8 marca 2018 r., w przedłożonym UTK dokumencie, zmniejszone zostały wielkości przedziałów masy pociągu ze 100 na 60 ton. Z tego tytułu uległ zmianie także sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz stawki manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PLK:

– Ujednolicony projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. uwzględniający modyfikacje wprowadzone Uchwałą Nr 391/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2018 r. stanowiący załącznik 15 Regulaminu sieci 2018/2019,

– Zasady ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. uwzględniające modyfikacje wprowadzone Uchwałą Nr 391/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2018 r. stanowiące załącznik 11 Regulaminu sieci 2018/2019. 


Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

Informacja PLK nt. modyfikacji projektu cennika ...

Pobierz
udostępnij drukuj