13.02.2008

Informacja o ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie

Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa informuje , że we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie, przygotowało konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie.

Założeniem konkursu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni miejskiej, która powinna stać się atrakcyjnym fragmentem Warszawy zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Stworzenie takiej przestrzeni będzie się wiązało z określeniem granic działek inwestycyjnych oraz funkcji i parametrów zabudowy kubaturowej a ponadto, zaprojektowaniem lokalnego układu komunikacyjnego oraz przestrzeni publicznych o różnym charakterze, łączących ruch kołowy i pieszy.

Nagrody:

  • I Nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II Nagroda pieniężna w wysokości 80 000 zł
  • III Nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł

oraz ewentualne wyróżnienia o łącznej wysokości 60 000 złotych.

Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 lutego 2008 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do dnia 3 marca 2008 r.
Przewidywany termin składania prac konkursowych: do 19 maja 2008 r.
Przewidywany termin rostrzygnięcia konkursu: 2 czerwca 2008 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajduja się w Regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.nsc2012.pl

udostępnij drukuj