04.08.2006

Informacja dla mediów

W najbliższy wtorek, 8 sierpnia o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74, zostanie podpisany kolejny wielki kontrakt związany z modernizacją linii kolejowej Łódź - Warszawa.

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Przedmiotem kontraktu będzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Koluszki - Łódź Widzew (linia kolejowa Łódź - Warszawa). Długość modernizowanego odcinka wynosi około 21 km.
Podstawowym założeniem modernizacji jest dostosowanie linii do prędkości 140km/h a dla taboru z wychylnym nadwoziem do 160km/h. Zakończenie robót przewidywane jest na dzień 30 czerwca 2008 r.

kontakt:

Zespół Rzecznika Prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. (22) 47 32200

udostępnij drukuj