23.05.2013

GRUPA PKP uporządkowała sytuację na kluczowych kontraktach modernizacji linii z udziałem PNI

W wyniku wspólnej inicjatywy PKP SA oraz PKP Polskich Linii Kolejowych wypracowane zostały rozwiązania, pozwalające na kontynuację prac na modernizowanych odcinkach linii kolejowych, na których liderem było przedsiębiorstwo PNI (obecnie w upadłości). Dzięki tym rozwiązaniom prace na kluczowych odcinkach Kraków – Krzeszowice oraz Warszawa – Skierniewice zostaną wznowione możliwie szybko. Dzięki podjętym inicjatywom PKP PLK zachowają możliwość wykorzystania 1,3 mld zł w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Zakończyły się czynności formalno-prawne, umożliwiające podjęcie konkretnych działań na kontrakcie Warszawa – Skierniewice. 

W przypadku kontraktu Kraków – Krzeszowice zadaniem konsorcjum będzie sfinalizowanie prac projektowych (obecnie zaawansowanie wynosi 45%) oraz uzyskanie potrzebnych zgód administracyjnych. W 2014 roku będzie wybrany wykonawca robót budowlanych.

Na odcinku Warszawa-Skierniewice nowym liderem konsorcjum zostało  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe. Prace budowlane mają zostać wznowione w czerwcu, a modernizacja odcinka ma zostać zakończona w 2015 roku. Dzięki modernizacji czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 min do 30 min a z Łodzi do Warszawy do około 70 minut.

- Współpracując wspólnie ze spółkami Grupy, PKP PLK oraz PKP Energetyka wypracowaliśmy rozwiązania mające na celu przywrócenie prac budowlanych na kluczowych odcinkach modernizowanych linii kolejowych. Minimalizujemy opóźnienia, zapobiegniemy utracie środków unijnych, ustabilizujemy sytuację PKP Energetyki jako spółki uczestniczącej w szeregu modernizacji linii kolejowych – mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP SA i szef Rady Nadzorczej PKP Energetyka.

- W pełni wykorzystaliśmy okres zimy, kiedy inwestycje zwalniają, na opracowanie rozwiązań których priorytetem były kontynuacja lub wznowienie prac wstrzymanych w rezultacie upadłości PNI. Tym samym zrobiliśmy wszystko co możliwe, by  uratować prawie 1,3 mld środków unijnych, przewidzianych na te kontrakty – dodaje Aleksander Wołowiec, członek zarządu PLK ds. inwestycji.

Zarówno w przypadku kontraktu Kraków-Krzeszowice oraz Warszawa-Skierniewice PLK chce wykorzystać środki unijne z perspektywy 2007-2013. 

Odcinek Kraków - Krzeszowice ma długość 20,5 km, jest jednym z trzech odcinków trasy Kraków-Katowice liczącej 70 km. Docelowo odcinek po dostosowaniu do prędkości 160 km/h umożliwi połączenie tych dwóch aglomeracji w czasie około 50 minut.

Natomiast odcinek trasy Warszawa-Skierniewice ma długość 57 km. W ramach prac będzie zlikwidowanych 5 przejazdów kolejowych i dobudowane zostaną drogi dojazdowe, a 13 zostanie poddanych modernizacji. Umożliwi to osiągnięcie maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h, ponadto dla wygody i bezpieczeństwa pasażerów i lokalnych mieszkańców zostanie również zmodernizowanych 12 przejść dla pieszych. 

Na trzecim kluczowym odcinku Wrocław-granica województwa o długości 58 km zmiana lidera nastąpiła jesienią ubiegłego roku – została nim spółka Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA. Obecnie zaawansowanie prac wynosi prawie 30 proc. Prace na tym odcinku mają zostać zakończone w 2015 roku, co także pozwoli na wykorzystanie środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej. 

PNI zostało sprzedane przez PKP SA na rzecz spółki Budimex SA w listopadzie 2011 roku w procesie prywatyzacji prowadzonym w trybie zaproszenia do negocjacji. Wartość transakcji wyniosła 225 mln zł. PNI jest firmą budowlaną realizującą zadania z zakresu budowy i modernizacji linii kolejowych. Od września 2012 roku spółka PNI jest w stanie upadłości układowej, a od listopada 2012 r. władzę w spółce sprawuje zarządca ustanowiony przez sąd.


Dalszych informacji udzielają: 

Ze strony PKP PLK – Robert Kuczyński – 600 084 087

         -  Maciej Dutkiewicz - 883 354 177

Ze strony PKP SA –  Mirosław Kuk – 783 91 51 34

udostępnij drukuj