14.02.2019

Gorzów Wielkopolski – gotowy tor na estakadzie, perony w budowie

Sprawne kursowanie pociągów po kolejowej estakadzie zapewni nowy bezpodsypkowy tor. Ostatni odcinek układa wykonawca w obrębie peronów. Roboty koncentrują się na stacji Gorzów Wielkopolski. Budowane jest dojście na perony. Równolegle w niszach uzupełniane są ubytki ścian i sklepień. Do czerwca w Gorzowie Wielkopolskim utrzymana będzie dotychczasowa organizacja ruchu pociągów.

Na dwukilometrowej estakadzie zakończyło się układanie specjalnych płyt i betonowanie toru bezpodsypkowego. Prace, by uzyskać właściwy efekt, mogły być wykonywane tylko w odpowiednich warunkach. Obecnie montowany jest specjalny rozjazd łukowy przed zjazdem z estakady na stację. Wcześniej wykonano prace budowlane na koronie estakady i w niszach, które wymagały specjalnej technologii i dokładnego przygotowania setek ton zbrojenia i betonu. Odnowiona estakada jest bardziej wytrzymała. Pociągi, dzięki zastosowaniu specjalnych mat, pojadą ciszej.

Wykonawca odnowił konstrukcje pięciu wiaduktów nad ulicami: Herberta, Chrobrego, Wodną i Garbary oraz w rejonie ulicy Spichrzowej, pod którym obecnie jest parking. Aby obiekty przez dziesiątki lat gwarantowały bezpieczny przejazd tysiącom pociągów, muszą być sprawdzone w ramach tzw. prób obciążeniowych. Te obowiązkowe badania będą przeprowadzone w marcu 2019 r., po odbiorze technicznym toru na odcinku Gorzów Wielkopolski Wschodni – Gorzów Wielkopolski oraz w toru nr 2 na stacji Gorzów Wielkopolski.

Na stacji Gorzów Wielkopolski gotowa jest nowa płyta żelbetowa (strop) pod peronami nr 1 i 2 oraz nad tunelem dworcowym, tzn. przejściem z holu dworca na perony. Trwają prace na peronach nr 1 i 2. Przygotowywane jest wyposażenie, wiaty oraz oświetlenie. Równocześnie w obrębie stacji montowany jest tor bezpodsypkowy. Odprawa podróżnych w stronę Zielonej Góry odbywa się z czynnego peronu nr 4. Kontynuowane są prace w przejściu pod torami. Ściany w tunelu przygotowane są do wyłożenia płytkami ceramicznymi. Wykorzystany będzie odzyskany i oczyszczony materiał, który podkreśli historyczny charakter obiektu. Kafle, na posadzce przy wyjściu z dworca pod estakadę dworcową, zostaną wymienione, zgodnie z historycznym wzorem. Na schodach na peron układane są bloki kamienne. Następnie montowane będą windy.

Po zakończeniu prac, stacja Gorzów Wielkopolski zapewni komfortową obsługę wszystkim podróżnym m.in. dzięki windom, systemowi informacji pasażerskiej, ścieżkom naprowadzającym.

Prowadzone są równocześnie prace wewnątrz nisz. Pracownicy uzupełniają ubytki i spoiny oraz montują instalacje. Zakres prac był większy niż pierwotnie zakładano. Pomieszczenia są szykowane do funkcji usługowych. Przewidziano działalność odpowiednią do charakteru nadwarciańskich bulwarów.

Komunikacja kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim bez zmian

Do czerwca, tak jak obecnie, pociągi będą dojeżdżać do przystanku Gorzów Wielkopolski Wschodni. Na odcinku Gorzów Wielkopolski Wschodni – Gorzów Wielkopolski będzie komunikacja autobusowa. Wykonawca, konsorcjum, którego liderem jest firma Intercor, nie zdążyło na czas przygotować bezpiecznego dojścia z dworca na peron. Do wykonania przed wznowieniem ruchu pozostaje jeszcze m.in. sprawdzenie konstrukcji wiaduktów – wykonanie tzw. prób obciążeniowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły, że pomimo wcześniejszych zapewnień wykonawcy, realny termin przywrócenia ruchu pociągów to czerwiec. Informację otrzymali przewoźnicy.

Modernizacja zabytkowej ponad dwukilometrowej estakady, to wymagające pod względem inżynierskim i technicznym przedsięwzięcie w centrum miasta. Podczas rekonstrukcji konieczne były dodatkowe, wymagające czasu roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć. Należało m.in. dodatkowo wzmocnić nisze i przyczółki wiaduktów. Większego zakresu robót wymagały mury oporowe, instalacje kablowe kanalizacja. Na dłuższy czas prac wpłynął brak dostępu – mimo prawomocnego pozwolenia – na działkę sąsiadującą z estakadą przy ul. Herberta (bulwar wschodni) a także nieprzewidziana wcześniej konieczność rozbiórki garaży.

Estakada jest gruntownie przebudowywana z zachowaniem historycznego charakteru i nowych standardów obsługi podróżnych. Zasadnicze prace obejmują remont 51 nisz, modernizację mostu i 5 wiaduktów stalowych, remont murów oporowych oraz wymianę około 3 km toru. Modernizowana jest także stacja Gorzów Wielkopolski. W ramach projektu w 2017 r. uruchomiony został nowy przystanek w mieście – Gorzów Wielkopolski Wschodni, który zwiększył dostępność kolei dla mieszkańców.

Gorzowska estakada kolejowa należy do najdłuższych tego typu obiektów w kraju. Powstała w latach 1905 – 1914. Ma istotne znaczenie dla sprawnej komunikacji kolejowej Tczew – Kostrzyn. Wpisana jest do rejestru zabytków.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I – Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”. Wartość całego projektu wynosi 95 mln zł netto, z czego ok. 81 mln zł netto stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel.: 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Gorzów Wielkopolski – gotowy tor na estakadzie, perony ...

Pobierz
udostępnij drukuj