Stacja Gogolin na zdjęciu przebudowany peron nr 1 przy budynku dworcowym; obok peronu na torze stoi pociąg pasażerski, fot. Anna Hadasik
14.05.2021

Gogolin - lepszy dostęp do kolejowych połączeń na międzynarodowej linii E 30

Zakończył się kolejny etap prac na stacjach i przystankach linii Opole – Kędzierzyn – Koźle. Mieszkańcy Gogolina i opolskich miejscowości zyskują dostępniejsze i atrakcyjne połączenia regionalne, krajowe i międzynarodowe. Nowe perony, windy, wiaty zwiększają komfort i dostęp do podróży koleją. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest realizowana z udziałem środków unijnych z instrumentu CEF Łącząc Europę.

Zwiększa się atrakcyjność i dostępność podróży koleją na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle. Modernizacja międzynarodowej trasy jest ważna dla regionu i mieszkańców miejscowości wzdłuż linii kolejowej.

W Gogolinie dla mieszkańców i podróżnych windy i przejście

Na stacji wybudowane zostały nowe wyższe perony. Są nowe wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty wyposażone są w jasne, energooszczędne oświetlenie (Led). Zakończył się pierwszy etap prac przy przejściu pod torami o długości ok. 40 m i szerokości 4 m. Trasa zapewni komunikację od ul. Krapkowickiej na perony i plac dworcowy z węzłem przesiadkowym. Przejście będzie służyć podróżnym i mieszkańcom. Przy wejściach przewidziano zadaszenia. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się znacznym ułatwieniem będą 3 windy.

Zasadnicze prace w tunelu zostały wykonane na odcinku od strony budynku dworcowego. Kolejny etap obejmie rejon pod torami. Budowa przejścia realizowana jest etapami, aby zapewnić kursowanie pociągów. Zakończenie budowy i udostępnienie obiektu planowane jest jesienią br.

Podróżni między Kędzierzynem - Koźle a Opolem korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. To efekty zakończonych prac. W Zdzieszowicach, Opolu Groszowicach i przystanku Opole Grotowice przygotowywane są windy, które ułatwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zwiększanie dostępności podróżnych kolei i poprawa warunków obsługi na stacjach i przystankach, to jeden z celów projektu współfinansowanego ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Na stacji Opole Główne widać już nowy peron 1a. Montowane są płyty nawierzchniowe. Dla podróżnych na peronie przewidziano 75 metrową wiatę. Obiektu będzie podobny do pozostałych wiat peronowych. Nowy peron i dodatkowy tor usprawnią podróże w kierunku stacji Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i stacji Fosowskie.

Ważnym elementem kolejowego projektu jest przebudowa mostów i wiaduktów między Opolem Głównym a Opolem Zachodnim. Więcej informacji - https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/w-opolu-nowe-mosty-wiadukty-i-peron-zwieksza-mozliwosci-kolei-5094.

Poza obszarem pasażerskim inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmuje m.in. przebudowę: torów, mostów, sieci trakcyjnej, urządzeń zabezpieczających oraz przejazdów kolejowo-drogowych. Międzynarodowa trasa - dzięki inwestycji na terenie Opolszczyzny - będzie sprawniejsza dla przewozów pasażerskich, ale istotne zmiany będą także dla rozwoju ekologicznego transportu towarów koleją.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100. Wartość całości projektu wynosi 815,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) w wysokości 397,3 mln zł.

Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

Pliki do pobrania

Gogolin - lepszy dostęp do kolejowych połączeń na ...

Pobierz
udostępnij drukuj