25.05.2018

Gdańsk Główny z pierwszymi schodami ruchomymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprawiają wygodę korzystania ze stacji Gdańsk Główny. Widać duże zaawansowanie prac. Na peronie nr 2 zamontowano już pierwsze schody ruchome. Dostępność peronu poprawią także dwie windy. Przebudowa stacji Gdańsk Główny zwiększy wygodę w codziennych podróżach mieszkańców miasta i regionu oraz turystów.

Stacja ze schodami ruchomymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprawiają komfort obsługi podróżnych na stacji Gdańsk Główny. Zaawansowanie prac jest dobre. Zamontowano już pierwsze schody ruchome prowadzące z tunelu łączącego ul. Podwale Grodzkie z dworcem PKS na remontowany peron. W następnym tygodniu rozpocznie się montaż kolejnych – w tunelu dworcowym. Łącznie na peron nr 2 prowadzić będą 2 pary schodów ruchomych.
W ramach przebudowy wyjść z przejść podziemnych na peron nr 2 powstały dwa szyby, w którym zainstalowane zostaną windy. Ułatwią one dostęp do pociągów osobom z ograniczoną możliwością poruszania się.

Zmienia się także peron nr 2. Obiekt gotowy jest już w 80%. Wykonawca układa nową nawierzchnię z kostki kamiennej. Stawiane są wyremontowane słupy zabytkowej wiaty. Do zamontowania jest łącznie 78 słupów. Będzie nowe oświetlenie, ławki i tablice informacyjne. Po zakończeniu prac na peronie 2 i udostępnieniu go dla podróżnych, wykonawca po wakacjach rozpocznie przebudowę peronu nr 1.

Przejścia otwarte na czas wakacji

Otwarty dla pasażerów jest już tunel łączący ul. Podwale Grodzkie z ul. 3 Maja. Nowe przejście – po zakończeniu wszystkich prac będzie bardziej funkcjonalne, lepiej oświetlone i czytelnie oznakowane. Trwa także ostatni etap robót konstrukcyjnych w tunelu dworcowym. Wymieniane są płyty stropowe i budowane nowe ściany klatek schodowych. W czerwcu planowane jest udostępnienie przejścia podróżnym. Wykonawca zapewni bezpieczne dojście na peron i rozpocznie prace wykończeniowe.

Stacja Gdańsk Główny to istotny punkt na mapie kolejowych podróży. W trakcie przebudowy prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnione jest dodatkowe oznakowanie ułatwiające poruszanie się po stacji. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się mogą skorzystać z asysty na peronie nr 1 i w budynku dworca. Do dyspozycji jest numer telefonu kontaktowego 534 603 101.

Wygodniejszy Gdańsk Główny

Przebudowa stacji Gdańsk Główny zwiększy wygodę w codziennych podróżach mieszkańców miasta i regionu oraz turystów. Jednym z istotnych efektów modernizacji jest likwidacja barier architektonicznych i „otwarcie” stacji dla wszystkich podróżujących.

Inwestycja na stacji Gdańsk Główny realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1-19.2 „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny.” Wartość robót to 62 mln zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Prace budowlane potrwają do stycznia 2020 r.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła

Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
571 370 301

Galeria

Pliki do pobrania

Gdańsk Główny z pierwszymi schodami ruchomymi

Pobierz
udostępnij drukuj