27.10.2011

Dziesięciu oferentów ubiega się o przeprowadzenie studium wykonalności dla modernizacji stacji kolejowych Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń

 

Otwarto oferty złożone w przetargu na opracowanie „Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice- granica państwa, stacje kolejowe Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”.

Ogłoszony w dniu 27 sierpnia 2011 roku przetarg ma wyłonić wykonawcę dokumentacji przedprojektowej modernizacji dwóch stacji granicznych - Zebrzydowice i Zwardoń oraz stacji węzłowej Czechowice – Dziedzice.

Stacje te ze względu na swoją specyfikę zostały wyłączone z dotychczas realizowanego „Studium Wykonalności -dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa", realizowanego w ramach projektów FS 2006/PL/16/C/PA/002 oraz POIiŚ 7.1-42.

Studium to, będące przedmiotem zamówienia realizowane jest w ramach projektu POIiŚ 7.1-2.2 i pozwoli PKP PLK S.A. pozyskać brakującą  dokumentację dla modernizacji linii kolejowej E65/CE65

O realizację tego zadania ubiega się siedem konsorcjów i trzy firmy:

Oferta nr 1:

 • ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa, Polska

cena brutto: 4 612 500,00 PLN

Oferta nr 2:

 • SYSTRA S.A., Paryż, Francja
 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska

cena brutto: 5 799 450,00 PLN

Oferta nr 3:

 • SENER Sp. z o.o., Warszawa, Polska

cena brutto: 4 894 170,00 PLN

Oferta nr 4:

 • Poyry Infra Sp. z o.o., Kraków, Polska

cena brutto: 6 765 000,00 PLN

Oferta nr 5:

 • Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., Warszawa Polska
 • MOTT MACDONALD LIMITED Wielka Brytania, na której rzecz działa Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa

cena brutto: 3 318 540,00 PLN

Oferta nr 6:

 • Scott Wilson Sp. z o.o., Warszawa, Polska
 • URS Scott Wilson LTD Wielka Brytania reprezentowany przez URS Scott Wilson LTD Sp. z o.o. Warszawa, Polska

cena brutto: 7 846 170,00 PLN

Oferta nr 7:

 • Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „ BPK Katowice Sp. z o.o.", Katowice, Polska
 • COWI Polska Sp. z o. o., Wrocław, Polska

cena brutto: 5 645 700,00 PLN

Oferta nr 8:

 • AECOM Sp. z o.o., Warszawa, PolskaINOCSA Ingenieria SL, Madryt, Hiszpania

cena brutto: 3 050 400,00 PLN

Oferta nr 9:

 • SUDOP Polska Sp. z o.o., Warszawa
 • SUDOP Praha a.s., Praga, Republika Czeska

cena brutto: 2 988 900,00 PLN

Oferta nr 10:

 • EGIS Poland Sp. z o.o., Warszawa, Polska
 • Halcrow Group Limited Company, Londyn, Wielka Brytania

cena brutto: 3 444 000,00 PLN

Szacunkowa wartość zamówienia to 6 420 000, 00 PLN netto 7 896 600, 00 PLN brutto. Okres realizacji zamówienia wynosi 32 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. + 48 22 473 24 42

r.kuczynski@plk-sa.pl

 

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

 

udostępnij drukuj