14.11.2011

Duże zainteresowanie projektem modelu finansowego dla Kolei Dużych Prędkości.

 

 

3 listopada 2011 r. otwarto wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie doradcy, który zarekomenduje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. najkorzystniejszą formę finansowania budowy Kolei Dużych Prędkości.

3 października 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe
w formie dialogu konkurencyjnego na Opracowanie propozycji modeli finansowania i realizacji projektu budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce z uwzględnieniem partnera prywatnego oraz wsparcie eksperckie w okresie realizacji wybranego modelu.

O udział w postępowaniu ubiega się aż siedem konsorcjów w skład których wchodzi 12 firm:

1.AECOM Sp. z o.o.,

2.  Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych Spółka Partnerska

3.  Konsorcjum -  lider: Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., oraz partnerzy

 • WS - Atkins Polska Sp. z o.o.,
 • Wierzbowski Eversheds Sp. Komandytowa,

4.  Ove Arup & Partners International Limited Wielka Brytania reprezentowana w Polsce przez Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

5.  Konsorcjum - lider: Deloitte Advisory Sp. z o.o., oraz partner Halcrow Group Limited

6.  Konsorcjum - lider: PwC Polska Sp. z o.o., oraz partnerzy:

 • CMS Cameron Mc Kenna Dariusz Greszta Sp. k.
 • EC Harris Sp. z o. o.,
 • Arcadis Sp. z o.o.,

7.  Konsorcjum Collect Consluting S.A. oraz partnerzy

 • Wardyński i Wspólnicy sp. k.
 • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o

Po analizie nadesłanych dokumentów, do złożenia ofert zostanie zaproszonych pięć firm/konsorcjów.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach:

 • I etap - opracowanie propozycji modeli finansowania i realizacji projektu budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce z uwzględnieniem partnera prywatnego.
 • II etap - wsparcie eksperckie w fazie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla finansowania oraz realizacji projektu budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce.
 • III etap - wsparcie eksperckie w toku realizacji umowy zawartej z partnerem prywatnym (lub partnerami prywatnymi)

Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 48 miesięcy, z następującymi zastrzeżeniami:

 • termin realizacji etapu I - maksymalnie 6 miesięcy od podpisania,
 • terminy realizacji etapów II i III są uzależnione od modelu finansowania i realizacji budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce wybranego w etapie I.

Zastosowanie partnerstwa publiczno - prywatnego pozwoli na lepsze spożytkowanie dostępności środków. Model PPP wymaga dobrego przygotowania projektu pod względem terminowości, uwzględnia pełen cykl życia projektu, pozwala na lepsze wykorzystanie kompetencji poprzez podział zadań i ryzyk między sektor publiczny i prywatny, łączy odpowiedzialność za inwestycję i eksploatację infrastruktury.

Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła interdyscyplinarna, wymagająca wszechstronnej wiedzy
z wielu dziedzin, dlatego też wskazane jest, aby profesjonalne doradztwo świadczone było już na etapie definiowania projektu. Dodatkowo korzystanie z usług doradców zewnętrznych, którzy mogą się wykazać wcześniejszą pracą przy udanych projektach, podnosi wiarygodność przedsięwzięcia
w oczach kredytodawców.

 

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Dyrektor  projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. +48 22 473 24 42

Projekt  7.1-26"Przygotowanie budowy linii dużych prędkości" ubiega się o współfinansowanie                                ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska

 


udostępnij drukuj