02.10.2019

Duża kolej wspiera małą

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały 600 metrów szyn o wartości prawie 30 tys. zł stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana”. Kolejka będzie mogła wymienić odcinek swoich torów w Polwicy koło Zaniemyśla. Dzięki współpracy kolejarzy dużej i małej kolei, przejazdy Średzką Kolejką Wąskotorową nadal będą sprawne i bezpieczne.

Z darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skorzysta stowarzyszenie, a przede wszystkim zwiedzający i podróżujący Średzką Koleją Powiatową. Kolejka wąskotorowa jest atrakcją powiatu średzkiego. Składy prowadzone głównie parowozami kursują na 14 kilometrowym odcinku Środa Wielkopolska - Zaniemyśl. Szyny, pochodzące z wymiany toru na sieci linii kolejowych w zarządzie PLK, będą wykorzystane na trasie kolei pod zarządem Kolejki Średzkiej.

Nowe możliwości „starego” sprzętu kolejowego

Od 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 72 razy przekazały niewykorzystywane już elementy infrastruktury kolejowej i nieużywany tabor do jednostek kulturalnych, oświatowych i ośrodków promujących kolejowe tradycje w różnych rejonach Polski.

Tylko w tym roku zarządca infrastruktury przekazał wagon techniczno-gospodarczy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i pulpity sterownicze do Muzeum Parowozowni Jarocin. W wieży wodnej w Olsztynie, gdzie można oglądać przedmioty związane z historią regionalnej kolei, do urządzeń nastawniczych, kartonowych biletów, szyn i central telefonicznych dołączyły podarowane przez PLK latarnie zwrotnicowe i dźwignie sygnałowe.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej otrzymało w tym roku zabytkowe elementy z przejścia pod torami oraz wyeksploatowane wagony. To kolejna darowizna PLK dla organizacji z Jaworzyny Śląskiej. Zgromadzone przez stowarzyszenie eksponaty będą prezentowane w izbie pamięci, która powstaje w podarowanym przez PLK wagonie.

Szyny i elementy toru kolejowego są od lutego b.r. prezentowane w Alei Zesłańców Sybiru w Podgórzu. Przekazana Stowarzyszeniu DolinaKolejowa.pl odśnieżarka torów z 1975 r. będzie widoczna w powstającym Skwerze Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r.

Z linii kolejowych do szkoły

Specjalistyczne urządzenia, wyeksploatowane już na torach, przekazały Polskie Linie Kolejowe do placówek oświatowych kształcących przyszłych kolejarzy. Sprzęt wzbogacił np. szkolne pracownie dydaktyczne Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy. Wśród przekazanych elementów są transformatory, semafor trzykomorowy i ważący ponad 200 kg dławik torowy. Bezpośredni kontakt uczniów ze sprzętem kolejowym umożliwi lepsze przygotowanie do zawodu technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Kontakt do mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

Duża kolej wspiera małą

Pobierz
udostępnij drukuj