23.11.2007

Drugie posiedzenie "Rady naukowej ds. dużych prędkości"

W dniu 27 listopada 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbędzie się drugie posiedzenie Rady naukowej ds. dużych prędkości. Podczas posiedzenia zostaną powołane zespoły problemowe ds. linii kolejowych, automatyki i telekomunikacji, energetyki oraz strategii, finansowania, legislacji i zasobów ludzkich.

udostępnij drukuj