22.07.2009

Drugi etap dialogu konkurencyjnego - Koleje Dużych Prędkości

3 lipca 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołana w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa realizowanego w ramach projektu „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1-26, skierowała zaproszenia do drugiego etapu dialogu konkurencyjnego do następujących konsorcjów w składzie:

1.    Ingenieurbüro Dipl.-Ing H. Vössing GmbH, Dornier Colsulting Gmbh

2.    SYSTRA, SAFEGE, EC HARRIS INTERNATIONAL

3.    SENER Sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A., Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o., EGIS Poland Sp. z o.o., EGIS Rail S.A.

4.    Ingenieria IDOM International S.A., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o.

5.    Pöyry Infra GmbH, Pöyry Infra Sp. z o.o., VIAPONTE – Projectos e Consultoria de Engenharia, S.A.

 

Pierwsza tura spotkań z wykonawcami odbędzie się w sierpniu 2009 r.

Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego zostało rozpoczęte w grudniu 2008 r. 

W kwietniu 2009 r., zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakończono proces kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu.

W maju br. konsorcja reprezentowane przez: Pöyry Infra GmbH i DB International GmbH złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

W dniu 4 czerwca 2009 r. nastąpiło ogłoszenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie złożonych odwołań. Izba w swoim wyroku uwzględniła odwołanie złożone przez Pöyry Infra GmbH i nakazała zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego się. Natomiast odwołanie DB International GmbH zostało oddalone.

Po ponownej ocenie wniosków komisja przetargowa zakwalifikowała do udziału w postępowaniu wykonawcę, którego odwołanie zostało uznane przez KIO.

 

 

Galeria

udostępnij drukuj