21.08.2013

Druga młodość „Augusta” i „Włodzimierza”

Takie imiona noszą kolejowe tunele na trasie Warszawa – Kraków. „Włodzimierz” odzyskał już swoja świetność, prace czekają „Augusta”.

To część prac modernizacyjnych na stacji Tunel, ważnej dla połączeń pasażerskich z Warszawy i północy kraju do Krakowa. 

Zmienia się układ torowy stacji Tunel. Wymieniono już nawierzchnię, rozjazdy oraz sieć trakcyjną. Sprawne prowadzenie pociągów zapewnią nowa nastawnia i przebudowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Efektem modernizacji będzie zwiększenie przepustowości trasy oraz szybszy przejazd pociągów. 

Poprawi się też obsługa podróżnych. Usprawni ją budowa peronu wyspowego. Obiekt będzie wyposażony w wiaty, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i objęty monitoringiem.

Oprócz modernizacji stacji Tunel, na linii kolejowej Warszawa – Kraków prowadzona jest renowacja dwóch ponad 700-metrowych tuneli „August” i „Włodzimierz”. Już widać efekty prac wykonanych przy „Włodzimierzu”. Obiekt otrzymał już nową, specjalna tzw. sztywną sieć trakcyjną. Jest to rodzaj sieci stosowany w obiektach inżynieryjnych, ze względu na odporność na uszkodzenia, sprawdzony doświadczalne w sąsiednim tunelu „August”. 

Rewitalizowana jest również linia na odcinku Kozłów – Tunel. Prace obejmują wymianę około 8 km toru i sieci trakcyjnej. Przebudowane będą również dwa wiadukty oraz przejazd kolejowo-drogowy. 

Zakończenie prac wartych ponad 60 mln zł przewidziano w grudniu. 

 

Informacje dla mediów:

Dorota Szalacha
Zespół prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl 
tel. 12/393-54-00 

Galeria

udostępnij drukuj