08.12.2015

Drony zapewnią bezpieczniejsze podróże koleją

Straż Ochrony Kolei rozpoczęła testy bezzałogowych systemów latających do ochrony linii kolejowych. To kolejne działanie do zwiększenia bezpieczeństwa na torach. W 2015 r. o 40% zmniejszyła się liczba kradzieży towarów z wagonów, a liczba przestępstw na terenie kolejowym spadła o 15%. SOK wykorzystując nowoczesny sprzęt m.in. mobilne centra monitoringu, fotopułapki oraz testowane aktualnie drony, zapewni podróżnym jeszcze bezpieczniejsze podróże i przewóz ładunków. 

Kolejarze oczekują, że wykorzystanie systemów bezzałogowych do bieżącego monitoringu linii kolejowych może ograniczyć niszczenie i kradzież elementów infrastruktury kolejowej i tym samym poprawić bezpieczeństwo podróży.  

- Straż Ochrony Kolei testuje drony od listopada. Miejsce i termin lotu wyznaczamy na podstawie szczegółowych obserwacji. Dron monitorował m.in. tory na trasie z Warszawy do Gdańska i na Śląsku. Już pierwsze akcje pozwoliły udaremnić kradzież węgla na Śląsku w okolicy Mysłowic. Testy dronów potrwają do końca roku. W terenie sprawdzamy przydatność nowoczesnych urządzeń do monitoringu i ograniczania kradzieży oraz ingerencji w urządzenia, które zapewniają bezpieczny i punktualny przejazd pociągów – mówi Paweł Boczek Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. Ochrony.

Straż Ochrony Kolei już od kilku lat korzysta z nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu. Posiada mobilne centra monitoringu, czyli specjalne wozy wyposażone w system kamer, w tym bezprzewodowych. Dzięki nim funkcjonariusze są w stanie obserwować kilkukilometrowy odcinek linii kolejowej i na bieżąco, dzięki łączności radiowej z innymi patrolami, reagować na przypadki łamania prawa. SOK jest również wyposażona w fotopułapki, czyli urządzenia które automatycznie rejestrują wejście osoby nieuprawnionej na teren kolejowy i informują o tym patrol.


Na kolei jest bezpiecznej

O 15% spadła liczba przestępstw na terenie kolejowym. Od stycznia do września SOK zanotowała 8 178 zdarzeń a w zeszłym roku 9 709.

O 40% zmniejszyła się też liczba kradzieży towarów z wagonów. Przez 9 miesięcy 2014 r. było 1 299 w bieżącym roku 778.

O 19% zmniejszyła się liczba kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. To prawie 700 kradzieży mniej niż przed rokiem.

Ograniczenie aktów kradzieży i dewastacji to dla pasażerów mniej opóźnień i przerw w ruchu pociągów, a dla zarządcy infrastruktury mniejsze straty finansowe.


Informacja dodatkowa:

Zgodnie z umową firma WB Electronics, która specjalizuje się w systemach bezzałogowych oraz łączności i dowodzenia dla wojska, udostępnia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. 3 sztuki bezzałogowych systemów latających (BSL), wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do planowania i kontroli lotów oraz operatorami systemu. Każdy BSL jest wyposażony w kamerę umożliwiającą prowadzenie obserwacji terenu w świetle dziennym oraz w termowizji. Obraz z kamer jest transmitowany w czasie rzeczywistym do stacji kierowania znajdującej się na pojeździe terenowym. Systemy BSL, testowane obecnie przez Straż Ochrony Kolei, mogą w przyszłości służyć do ochrony linii oraz infrastruktury gwarantującej sprawny transport kolejowy.
Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414

Tomasz Badowski
Rzecznik Prasowy WB Group
t.badowski@wb.com.pl
T: + 48 601 287 595

+48 534 668 807

Galeria

Pliki do pobrania

Drony zapewnią bezpieczniejsze podróże koleją

Pobierz
udostępnij drukuj