30.08.2010

Dofinansowanie w Ramach Rocznego Planu Działań sektora transportu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

16 lipca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Umowy UDA-POIS.15.3/09-01-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań sektora transportu za rok 2009 (PT POIiŚ ) otrzymała środki dotacji celowej w wysokości 16 880 045.56 PLN z tytułu poniesionych wydatków w ramach kategorii:

  • wydatki osobowe (wydatki na zatrudnienie) – 15 609 809,54 PLN
  • wydatki na wdrażanie (wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne) – 1 270 236,02
udostępnij drukuj