30.01.2015

Dla żaby i jelenia linia kolejowa też się zmienia

Ekodukt nad i przejście pod linia kolejową, przepusty ze specjalnymi półkami, kilkadziesiąt separatorów dla ochrony czystości wód, to część działań proekologicznych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy modernizacji linii Wrocław – Poznań. Inwestycja za 1,3 mld zł skróci czas przejazdu, a proekologiczne rozwiązania ograniczą oddziaływanie kolei na otoczenie. 

Efektem modernizacji prawie 60 km linii kolejowej E 59 Wrocław – granica województwa dolnośląskiego będzie szybszy przejazd pociągów. Tylko na tym odcinku czas przejazdu skróci się o 20 minut. Składy pasażerskie pojadą 160 km/h a towarowe 120 km/h. Wyższe prędkości to również wprowadzenie wyższego poziomu zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych. PLK zmodernizowała 23 skrzyżowania toru i drogi. Na peronach 7 stacji i przystanków wybudowano bezpieczne przejścia pod torami przystosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności. 


Ekodukt dla sarny i jelenia 

Modernizacja uwzględniła również potrzeby środowiska. Specjalnie dla swobodnego przechodzenia przez tory dużych zwierząt powstały dwa obiekty. Ekodukt w lesie nad torami za stacją Pęgów ma 25 m szerokości i łącznie z dojściami do obiektu, przeszło 80 m długości. Z obu stron zamontowane są wygrodzenia, maskujące widok na tory. Naturalny charakter nadadzą mu posadzone specjalnie krzewy. 

Przed stacją Oborniki Śląskie dla migracji zwierząt przewidziano 10 m wiadukt kolejowy pod torami ze specjalnymi „skrzydłami” – bocznymi ścianami naprowadzającymi zwierzęta i naturalną gruntową nawierzchnią.


Żabia ścieżka w przepuście

Z myślą o swobodnym przechodzeniu pod torami małych ssaków i płazów 16 przepustów  wyposażono w specjalne półki. To dodatkowy, poziomy element konstrukcji ok. 30 cm, po którym zwierzaki wygodnie mogą przechodzić. Środowisko obok linii zabezpieczono też w wybranych miejscach przed zanieczyszczeniami. Woda z torowiska przechodzi przez 46 specjalnie zamontowanych separatorów. Dzięki zbudowanym przejściom tory magistrali kolejowej z Wrocławian do Poznania, nawet przy dużym ruchu, nie będą barierą dla dużych i małych zwierząt. 


Ciszej przy szybszych torach

Wszystkie prace przy modernizacji linii w miejscach objętych szczególna ochrona toczyły się tylko w wyznaczonych porach roku by zapewnić dobre warunki lęgowe ptakom - żyją tu m.in. zimorodki; dzięcioły czarne i żurawie. Niezagrożone były tez owady, np. kozioróg dębosz.

Ochronę przed hałasem pochodzącym z torowiska zapewnią ekrany akustyczne. Ich lokalizacja została ustalona na podstawie specjalnych badan i zaakceptowana, podobnie jak inne działania proekologiczne przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W kompleks zabezpieczeń wpisują się również maty antywibracyjne montowane na przebudowywanych mostach i wiaduktach oraz bezstykowe szyny w nowych torach. 

Modernizacja dostosowuje trasę do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych o nacisku na oś do 221 kN. z maksymalną prędkością do 120 km/godz. Takie rozwiązane sprzyja przejmowaniu przez kolej lądunków z dróg i poprawie bezpieczeństwa na drogach. 

Prace realizowane są w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239 

Galeria

Pliki do pobrania

Dla żaby i jelenia linia kolejowa też się zmienia

Pobierz
udostępnij drukuj