20.10.2011

Debata polityczna nt. rozwoju systemu kolei dużych prędkości

19 października 2011 r., w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się z inicjatywy Polskich Kolei Państwowych debata polityczna nt. rozwoju europejskiego systemu kolei dużych prędkości.

Debata, w której udział wzięli m.in. kluczowi eurodeputowani Parlamentu Europejskiego,  przedstawiciele Komisji Europejskiej, wiceminister infrastruktury Andrzej Massel oraz prezes PKP PLK Zbigniew Szafrański, zorganizowana została w ramach polskiej prezydencji  przy wsparciu Wspólnoty Europejskich Kolei i zarządców infrastruktury. Dyskusja zbiegła się w czasie z opublikowaną w tym samym dniu przez KE propozycją rozporządzenia ws. wytycznych dla rozwoju sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej). Na nowych mapach TEN-T  Komisja Europejska umieściła projekt kluczowy polski projekt KDP – projektowaną obecnie linię Y. Wskazuje to jednoznacznie, że Komisja dostrzega wartość tego projektu dla całej Unii Europejskiej. KE zakłada potrojenie obecnej długości linii dużych prędkości i stworzenie spójnej sieci kolei dużych prędkości połączonej z innymi środkami transportu. Odnosząc się do polskiego projektu KDP, prezes Szafrański przedstawił założenia projektowanej linii Y oraz podkreślił, że budowa KDP nie będzie oznaczała, że linia ta będzie dedykowana jedynie dla pociągów dużych prędkości, ale będzie służyła także połączeniom regionalnym.

Zgodnie z założeniami rozporządzenia, umiejscowienie KDP na tzw. sieci bazowej TEN-T zobowiązuje państwo członkowskie do realizacji kluczowych projektów nie później niż przed końcem 2030 r.

Galeria

udostępnij drukuj