15.04.2016

Co najmniej 700 dodatkowych pociągów – przygotowania Grupy PKP do Światowych Dni Młodzieży idą pełną parą

Co najmniej 700 dodatkowych pociągów na Światowe Dni Młodzieży uruchomią spółki Grupy PKP oraz przewoźnicy samorządowi. Na chwilę obecną ponad 100 tysięcy pielgrzymów zamierza przyjechać do Krakowa pociągami PKP Intercity. Dworce kolejowe są przygotowywane do wzmożonego ruchu podróżnych, a zarządca infrastruktury intensywnie pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków na liniach kolejowych. 

Grupa PKP przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Wzmożony ruch podróżnych rozpocznie się już 20 lipca. Według obecnych szacunków PKP Intercity, w czasie wydarzenia usługi tylko tego przewoźnika wybierze ponad 100 tysięcy pielgrzymów. Liczba ta może wzrosnąć. Z samej oferty przejazdów grupowych skorzysta 40 tysięcy podróżnych. Spółka zawarła porozumienia z 11 diecezjami w Polsce, dla których uruchomi 74 pociągi specjalne. PKP Intercity szacuje, że liczba osób, które skorzystają z pociągów przewoźnika w drodze do/z Krakowa będzie jeszcze rosła. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracują nad zapewnieniem jak najlepszych warunków podróżnym oraz przewoźnikom kolejowym. Podczas Światowych Dni Młodzieży w trasy wyjedzie blisko 700 dodatkowych pociągów. PLK może zwiększyć liczbę składów na trasie Kraków – Katowice z 56 do 214 dziennie. Na trasę z Warszawy do Krakowa będzie mogło wyjechać 171 pociągów na dobę – o 71 więcej niż obecnie, a na trasie Rzeszów – Kraków liczbę pociągów można zwiększyć z obecnych 49 do 150 dziennie. To oznacza, że tylko na tych trzech relacjach, będzie mogło podróżować pociągami blisko pół miliona osób dziennie. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży opracowywana jest specjalna korekta rozkładu jazdy, która zostanie wprowadzona 1 lipca.  

Na dworcach kolejowych pojawią się specjalne oznakowania, a pomocą podróżnym będą służyć mobilni informatorzy. Zarówno z nimi, jak i z pracownikami punktów o nazwie InfoDworce będzie można się porozumieć w języku angielskim. Od 20 lipca do 7 sierpnia na 56 stacjach wygłaszane będą komunikaty w językach polskim i angielskim. Na ok. 30 stacjach megafoniści posługujący się językiem angielskim będą pracować całodobowo. 

Podniesiony zostanie komfort i bezpieczeństwo na 60 stacjach i przystankach, które będą obsługiwały podróżnych podczas Światowych Dni Młodzieży. Prace budowlane trwają już między innymi na stacjach Częstochowa Osobowa i Częstochowa Stradom. 

Jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie podróżnym bezpieczeństwa. Straż Ochrony Kolei będzie ściśle współpracowała z Policją i innymi służbami na terenie całego kraju. Patrole SOK zostaną wzmocnione. Światowe Dni Młodzieży zabezpieczać będzie ponad dwa i pół tysiąca funkcjonariuszy wspieranych przez najnowocześniejszy sprzęt i środki łączności. Wykorzystane zostaną między innymi mobilne centra monitoringu. Na każdej stacji związanej z obsługą pielgrzymów przygotowana będzie odpowiednia organizacja ruchu i zabezpieczenia. Szczególnym nadzorem objęte będą dodatkowe przejścia przez tory oraz tereny kolejowe, obok których odbędą się uroczystości. Dzwoniąc na czynny 24 godziny na dobę telefon bezpieczeństwa będzie można rozmawiać w języku angielskim.

Spółka PKP CARGO zabezpieczyła dotychczas 40 lokomotyw, które będą mogły zostać wykorzystane w razie ewentualnych awarii i utrudnień w ruchu. Zarządca infrastruktury wyznaczy dodatkowe zespoły pracowników dbających o zapewnienie przepustowości linii kolejowych.

PKP S.A. aktywnie wspiera prace Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Spółka udostępni budynek dawnego dworca Kraków Główny na potrzeby centrum informacyjnego dla pielgrzymów.  

Galeria

Pliki do pobrania

Co najmniej 700 dodatkowych pociągów – przygotowania ...

Pobierz
udostępnij drukuj