27.02.2013

Centralna Magistrala Kolejowa - prace modernizacyjne

Najważniejsza linia kolejowa łącząca Warszawę z  południem Polski – Centralna Magistrala Kolejowa jest intensywnie modernizowana. Celem prac jest skrócenie czasu przejazdu ze stolicy do Krakowa i do Katowic do nieco ponad dwóch godzin

Od 1 marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają realizację kolejnych robót modernizacyjnych na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wykonywane prace wpływają na rozkłady jazdy pociągów z Warszawy do Katowic, Krakowa i dalej do Wrocławia.
Prace modernizacyjne prowadzone są na odcinku liczącym około 80 km w północnej części magistrali pomiędzy Korytowem, w okolicach Grodziska Mazowieckiego a Idzikowicami. Wiążą się one z modernizacją odcinków torów, np. w celu wymiany rozjazdów, wybranych stacji technicznych, przebudową kilkunastu obiektów inżynieryjnych jak mosty, wiadukty i przepusty. Zaplanowano również regulację sieci trakcyjnej oraz tzw. reprofilację torów wygładzanie szyn. Część prac, by w jak najmniejszym stopniu wpływać na ruch pociągów, będzie prowadzona w porze nocnej, wówczas zamknięcia odcinków trasy będą planowane na kilka godzin. W przypadku zadań związanych z przebudową większych obiektów inżynieryjnych ograniczenia przepustowości linii kolejowej będą trwały dłużej.
Głównym celem robót na Centralnej Magistrali Kolejowej jest podniesienie maksymalnej prędkości pociągów do 200km/h. By osiągnąć ten cel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace w kilku kluczowych branżach.

Wiadukty

Nad torami linii kolejowej powstają obecnie trzy wiadukty, które pozwolą na likwidację jednopoziomowych przejazdów. W planie na najbliższy czas jest budowa kolejnych czterech wiaduktów. Budowa dwupoziomowych skrzyżowań pozwoli wprowadzić wyższą prędkość maksymalną dla pociągów i podwyższy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego.

Sieć trakcyjna

Na całej długości Centralnej Magistrali Kolejowej wymieniono sieć trakcyjną, która może współpracować z pociągami osiągającymi prędkość 200km/h.

Tory

Obecnie prowadzona jest modernizacja stacji technicznej Szeligi i odcinka torów między Szeligami a Korytowem. W planie jest modernizacja kolejnej stacji – Strzałki.

System zasilania


Do 2015 roku linia zostanie wyposażona w dodatkowe podstacje i tzw. kabiny sekcyjne. Docelowo zostanie wybudowanych i przebudowanych 20 obiektów, związanych z dystrybucją energii elektrycznej dla pociągów jadących Centralną Magistralą Kolejową. Część zaplanowanych robót będzie zakończona w latach 2013 – 2014

System sygnalizacji

Na Centralnej Magistrali Kolejowej dobiega końca instalacja Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem - ETCS (European Train Control System), który pozwala na zautomatyzowanie prowadzenia pociągów i przez to zwiększenie bezpieczeństwa. Działanie systemu polega na komunikowaniu się urządzeń przytorowych z lokomotywą i generowaniu informacji dotyczących, np.  maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku. ETCS kontroluje reakcję maszynisty na nadawane komunikaty i reaguje np. w przypadku zignorowania sygnału „stój”, co w konsekwencji zapewnia wyższe bezpieczeństwo jazdy. Jego działanie opiera się na tzw. sygnalizacji kabinowej, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej, nie jak dotąd – tylko na semaforach, ale na pulpicie, przed oczami maszynisty. Dozwolona prędkość obowiązująca na danym odcinku linii kolejowej prezentowana jest na wyświetlaczu w kabinie maszynisty prowadzącego pociąg. Pozwala to na odpowiednią reakcję i dostosowanie jazdy do panujących warunków, a jednocześnie eliminuje ewentualne błędy, wynikające np. z braku widoczności semaforów czy z nieznajomości przez maszynistę szlaku. W przypadku, gdy pociąg prowadzony jest niezgodnie z zaleceniami ETCS, system sygnalizuje tę sytuację, a w razie potrzeby rozpoczyna hamowanie. Instalacja systemu na CMK pozwala pociągom na osiągnięcie prędkości wyższej niż 160km/h.

Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace na Centralnej Magistrali Kolejowej pozwolą pierwszym pociągom osiągnąć prędkość 200km/h. Osiągnięcie tej prędkości na całej długości trasy sprawi, że czas przejazdu najszybszych pociągów z Warszawy do Krakowa i Katowic będzie wynosił nieco ponad 2 godziny. Łączna suma wydatków na modernizację CMK zaplanowanych w latach 2010 – 2015, przekracza sumę 1 mld 100 mln złotych. Koszt robót torowych, wymiany obiektów inżynieryjnych, prac związanych z siecią trakcyjną na CMK wynosi około 880 mln zł. Wartość projektu związanego z montażem systemu ETCS sięga 75 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują również kolejne projekty, które usprawnią i przyśpieszą jazdę pociągów na liniach łączących CMK z Katowicami i Krakowem.

 

Rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47

Galeria

udostępnij drukuj