21.08.2009

Budowa łącznicy do lotniska Okęcie - otwarcie ofert
Informujemy, że w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 8. etap I: odc. Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie. Faza 3: roboty budowlane na łącznicy, w ramach projektu Nr POIiŚ 7.1-18: Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie).


www.pois.gov.pl

udostępnij drukuj