22.05.2013

Bochnia: 130 metrowy most przez Rabę na swoim miejscu

To jedno z najbardziej skomplikowanych technicznie zadań związany z modernizacją trasy Kraków – Rzeszów. Zakończyło się nasuwanie mostu nad rzeką Raba koło Bochni. Pięć przęseł, każde o długości ok. 26 m i wadze ponad 50 ton, połączyło oba brzegi rzeki.

Nasuwanie mostu na Rabie

Przebudowa mostu na Rabie to jedno z ważniejszych zadań na odcinku Podłęże - Bochnia wchodzących w skład inwestycji obejmującej modernizację trasy kolejowej Kraków – Rzeszów. Montaż konstrukcji stalowej przęseł mostu został przeprowadzony metodą nasuwania w pięciu etapach. Każde przęsło składało się z czterech dźwigarów, które przed nasuwaniem były łączone ze sobą poprzez spawanie na platformie startowej. Stalowa konstrukcja była wysuwana w kierunku przyczółka znajdującego się na brzegu rzeki od strony Bochni przy pomocy siłowników hydraulicznych, które pchały ją po łożyskach ślizgowych. Łączona długość wszystkich przęseł w jednym torze wynosi 131,5 m. Na nasuniętych przęsłach będzie zabudowane koryto balastowe, w którym ułożony zostanie tor na podsypce tłuczniowej. Na starym obiekcie tor zbudowany był w sposób wykluczający prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 160km/h, a taka prędkość docelowo będzie obowiązywała na trasie Kraków – Rzeszów.


Nowa infrastruktura kolejowa

Obecnie na odcinku Podłęże-Bochnia, liczącym ponad 20km długości, prowadzone są prace na wszystkich trzech stacjach (Podłęże, Kłaj, Bochnia) i 2 szlakach (Podłęże-Kłaj i Kłaj-Bochnia).
Na stacji Bochnia trwa budowa nowego przejścia podziemnego, które w przeciwieństwie do dawnego przejścia nie tylko będzie wykorzystywane jako dojście z budynku stacyjnego do peronów, ale stanowić będzie dodatkowe połączenie dwóch części miasta podzielonych linią kolejową. Nowe przejście podziemne będzie dostosowane dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się  dzięki zastosowaniu wind. Budowane perony będą wyższe niż obecnie ( 55 cm wobec 30 cm), co ułatwi wsiadanie i wysiadanie podróżnym.


Skrzyżowania dwupoziomowe

Przebudowa stacji Bochnia poprawi także funkcjonalność układu komunikacyjnego miasta. Nowe i zmodernizowane wiadukty będą wyższe i szersze – na przykład w ciągu ulicy Krzeczowskiej powstanie nowy wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowy. Zmodernizowany wiadukt w ciągu ul. Wodociągowej będzie niemal dwa razy wyższy od istniejącego obiektu – będzie wysoki na 7,00 m i szeroki na 3,50 m (obecne wymiary to 3,80 m i 2,65 m) Zasadnicza poprawa nastąpi na wiadukcie w ciągu ul. Majora-Bacy, gdzie wiadukt zostanie podwyższony z 1,80 m do 3,50 m. Dotychczasowy obiekt w ciągu ul. Wygoda, pod którym odbywa się ruch wahadłowy pojazdów o wysokości nie większej niż 2,50 m będzie powiększony, tak że równocześnie będą mogły pod linią  kolejową przejeżdżać samochody w obu kierunkach (nowy wiadukt będzie miał wysoki na 6,00 m i szeroki na 3,50 m). Rewolucja komunikacyjna nastąpi w ciągu ul. Krzeczowskiej, gdzie po wybudowaniu wiaduktu kolejowego znikną tworzące się korki.


Szybciej z Krakowa do Rzeszowa

Modernizacja linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W ramach prowadzonych prac zostanie przebudowane i wybudowane łącznie 138 wiaduktów, mostów i estakad. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torowych na 16 stacjach. Prowadzone prace pozwolą na podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h. Dzięki tej inwestycji szybciej pojadą również pociągi towarowe – 120 km/h. Czas przejazdu najszybszym pociągiem między Krakowem a Rzeszowem wyniesie około godziny i 20 minut.

Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E 30, która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego. Ma on swój początek  Dreźnie, dalej biegnie na wschód do przejścia granicznego  Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do  Lwowa i Kijowa, a podwyższenie jego parametrów będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu.

Koszt modernizacji linii kolejowej E30/C-E30,odcinek Kraków - Rzeszów etap III POIiŚ 7.1-30, wyniesie ok. 3,4 mld  PLN, z czego  kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ok.  1,9 mld  PLN. Zakończenie całej modernizacji przewidywane jest  w 2015 roku.

 

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Galeria

udostępnij drukuj