22.04.2011

BiT City i stan linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego

„Województwo kujawsko pomorskie należy do tych, które intensywnie wykorzystują sieć kolejową” - mówił prezes Zbigniew Szafrański w Bydgoszczy na spotkaniu z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 21 kwietnia zorganizowały kolejna konferencję z cyklu spotkań nt. perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa.

W rozmowie z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim prezes PKP PLK S.A. omówił istotny dla regionu projekt BiT City (projektowana szybka kolej miejska mająca połączyć Bydgoszcz i Toruń), w zakresie zwiększenia środków na poprawę drogi kolejowej. Realizacja tego zamierzenia pozwoli skrócić podróż i w pełni wykorzystać możliwości planowanego na tej trasie taboru.

Za istotne uznano także, przygotowanie w obecnej perspektywie, projektów do kolejnego RPO. Takie rozwiązanie daje szanse na racjonalne wykorzystanie środków i sprawne przeprowadzenie zamierzeń w latach 2014 - 2020.

W bydgoskim spotkaniu PKP PLK S.A. uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm RP Teresa Piotrowska i Tomasz Latos, wiceprezydent Bydgoszczy Stefan Markowski i prezydent Torunia Michał Zaleski, radni, przedstawiciele miast i powiatów.

Zbigniew Szafrański przedstawił perspektywy i zagrożenia infrastruktury kolejowej na terenie województwa. Kujawsko-pomorskie ma do wykorzystania ponad 1200 km linii kolejowych. Obecnie na 50 % linii pociągi mogą kursować z prędkością 80 - 140 km/h, są jednak linie wyeksploatowane, których ze względu na ograniczone środki nie może remontować PKP PLK S.A., a ich stan i atrakcyjność dla przewoźników może się pogarszać.

Pomocą dla zagrożonych linii mogą być m.in. projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na terenie województwa już realizowany jest projekt Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz. Celem przedsięwzięcia jest likwidacja ograniczeń prędkości, zwiększenie prędkości rozkładowej, poprawa standardu i komfortu podróżowania m.in. przez poprawę infrastruktury obsługi podróżnych.

W ramach prac odtworzeniowych w kujawsko-pomorskim PKP PLK S.A. przewiduje rewitalizację linii kolejowej nr 131 oraz modernizacje linii kolejowej nr 18 Toruń - Bydgoszcz. Na terenie województwa prowadzone są prace przygotowawcze dla linii CE 65.

W ramach prac usprawniających połączenia miast organizatorów mistrzostw EURO 2012 (Gdańsk - Poznań; Warszawa - Wrocław), wymiana toru poprawi stan linii Bydgoszcz - Tczew. Na ten cel będą wykorzystane środki budżetowe Uczestnicy spotkania zainteresowani byli m.in. stanem linii lokalnych i obiektów inżynieryjnych, możliwością wykorzystania terenów kolejowych i zaangażowaniem PKP PLK S.A. w realizacje BiT City Bydgoskiej konferencji, tak jak poprzednim, towarzyszyła konferencja prasowa. Dotychczas podobne spotkania odbyły się w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu.

 


Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

 

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi

Galeria

udostępnij drukuj