22.01.2015

Bezpieczeństwo nadal priorytetem PLK

Rok 2014 był najbezpieczniejszym w historii spółki. Na kolejny rok PKP Polskie Linie Kolejowe S.A planują dalszą poprawę stanu linii kolejowych, eliminowanie błędów pracowników, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach. Zapewnią to inwestycje w infrastrukturę, modernizacje posterunków ruchu, szkolenia dyżurnych m.in. na nowym symulatorze, lepsze wyposażenie przejazdów kolejowo-drogowych i dróżników.

Zarząd PLK przyjął na 2015 r. priorytetowe cele dla programu poprawy bezpieczeństwa.  – Nasze działania to kontynuowanie modernizacji stanu technicznego infrastruktury, ograniczanie błędów z winy pracowników, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas prac na liniach kolejowych i dalsze ograniczanie jazdy na sygnały zastępcze. – mówi Andrzej Pawłowski wiceprezes Zarządu PLK. 

Wciąż dla spółki ważne pozostaje podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, zmniejszenie liczby wypadków z winy osób postronnych (ponad 70% wypadków) oraz ograniczanie kradzieży elementów infrastruktury.

Planowane działania w zakresie bezpieczeństwa na 2015 r. to m.in. :wykorzystanie symulatora do szkoleń dyżurnych, wyposażanie dróżników na wybranych przejazdach w urządzenia radio–STOP i system informujący o ruchu pociągów. Planowanie inwestycji i remontów na liniach kolejowych z priorytetem bezpieczeństwa (wzory działań, nadzór, kontrola), modernizacja posterunków ruchu i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Ostatnie dwa lata to w PLK konsekwentna realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa. Nikt nie zginął w wyniku kolizji bądź wykolejenia. Liczba wypadków spowodowanych błędami pracowników PLK spadła z 27 do 17, tj. o 37 %.

Spółka zmniejszyła radykalnie ilość miejsc, w których stosowana jest jazda na sygnał zastępczy (Sz), to efekt działań technicznych i organizacyjnych. Na koniec roku 2013 na sieci PLK występowało około 80 lokalizacji, w których trwale powyżej 3 dni zezwalano na jazdę pociągu poprzez wyświetlenie sygnału zastępczego. Na koniec 2014r takich lokalizacji jest 48.

Trzy czwarte wypadków na kolei to wciąż zdarzenia na przejazdach bądź z osobami przechodzącymi przez tory w miejscach zabronionych. Liczba tych zdarzeń w 2014 r spadła o 14 % a ofiar zmniejszyła się o 4 %.

W 2014 r. przeszkolono prawie 15 tysięcy dyżurnych ruchu oraz nastawniczych. Trwają szkolenia około 2 500 dróżników. PLK przeprowadziła w zakresie bezpieczeństwa ponad 120 tys. kontroli różnych stanowisk i jednostek organizacyjnych.

Z 203 inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa zakończono już 149 (73%), pozostałe to zadania ciągłe lub prowadzone zgodnie z harmonogramem. 128 z nich to działania organizacyjno-eksploatacyjne, 31 technicznych oraz 44 pracownicze. Obejmują modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych, montaż nowych rozjazdów, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także szkolenia.

Od grudnia spółka zapewnia profesjonalne wsparcie psychologiczne pracownikom PLK, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zdarzeniu w czasie wykonywania obowiązków służbowych lub brali udział w usuwaniu jego skutków. To kolejne działanie, po szkoleniach z zakresu radzenia sobie ze stresem i sprawnej komunikacji interpersonalnej, które zwiększa kompetencje pracowników i wpływa na profesjonale wykonywanie obowiązków związanych z bezpieczeństwem na kolei.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900

Galeria

Pliki do pobrania

Bezpieczeństwo nadal priorytetem PLK

Pobierz
udostępnij drukuj