01.09.2017

Będzie szybciej na Węglówce

Na poprawę trasy Bytom - Zduńska Wola Karsznice do 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą 84 mln zł. We wrześniu na Węglówce kończy się przebudowa na odcinku Kłobuck - Miedźno. Odnowa toru, mostu i wiaduktów usprawni przejazd pociągów, które przyśpieszą do 120 km/h. Poprawi się bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo–drogowych.

Na Węglówce, odcinku Kłobuck – Miedźno roboty objęły wymianę i wzmocnienie toru. Wykonano również regulację sieci trakcyjnej. Nowe urządzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego zamontowano na stacjach oraz na szlaku pomiędzy tymi stacjami. Sprawny przejazd pociągów w okresie zimowym zapewnią nowe urządzenia elektrycznego ogrzewania, w jakie zostały wyposażone wszystkie rozjazdy. Powstała nowa linia zasilania. Przebudowano 4 przejazdy kolejowo – drogowe, a poprawa jezdni ułatwi przejazd kierowcom.

W ruchu towarowym szczególnie istotny jest płynny przejazd pociągów, m.in. przez obiekty inżynieryjne. W ramach zadania przeprowadzono roboty na 7 obiektach (5 przepustów oraz most i wiadukt). Teraz są przystosowane do większej prędkości pociągów. Wartość umowy wynosi 23,4 mln zł netto.

Nie tylko Kłobuck - Miedźno
Zadanie „Wykonanie rewitalizacji toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na szlaku Kłobuck – Miedźno” prowadzone jest w ramach projektu ”Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Bytom - Zduńska Wola Karsznice”. Realizacja przewidziana jest do 2018 roku. Wartość przedsięwzięcia to ok. 84 mln zł.
Poza odcinkiem Kłobuck – Miedźno w realizacji jest przebudowa wiaduktu nad ul. Częstochowską w Tarnowskich Górach. Wyeksploatowana konstrukcja zostanie wymieniona na żelbetową. Obiekt stanowił tzw. wąskie gardło dla ruchu kolejowego – z ograniczeniami prędkości do 20 km/h. Roboty rozpoczęto w czerwcu br. Umowa ma zostać zrealizowana do końca 2018 r. Jej wartość to 8,6 mln zł netto.
Rewitalizowany jest tor nr 1 na odcinku Bytom Północ – Radzionków (dł. ok. 4 km) i toru nr 2 na odcinku Chorzew Siemkowice - Chociw Łaski (ok. 21 km). Roboty, które rozpoczęto w czerwcu, potrwają do końca 20218 r. Ich wartość to 52 mln zł. Zakładany efekt to możliwość prowadzenia pociągów z prędkością 120 km/h.

Kolejarze pamiętają bohaterów września 1939 r.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zwiększają obecnie możliwości Węglówki. Kończymy prace na odcinku Kłobuck – Miedźno. Pamiętamy także o historii tej linii – znaczeniu jakie miała w gospodarce oraz o bohaterskich walkach z września 1939r. Kolejarze złożyli dziś kwiaty pod pomnikiem w Mokrej upamiętniającym bohaterską obronę kraju. – mówi Andrzej Kudła zastępca dyrektora Regionu Śląskiego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
1 września 2017 r., w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, kolejarze złożyli kwiaty pod pomnikiem w Mokrej, upamiętniającym bohaterską obronę wojsk polskich w pierwszym dniu wojny.
W okolicach tej miejscowości doszło do jednego z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. Miejsce to ma ścisły związek z koleją. W toczonych walkach główną linię obronną wojsk polskich stanowił nasyp kolejowy na odcinku Kłobuck – Miedźno. Jednym z newralgicznych, bronionych punktów był wiadukt kolejowy w Mokrej. Ponadto, wparcie ogniowe na odcinku Kłobuck – Miedźno zapewnił żołnierzom Wołyńskiej Brygady Kawalerii pociąg pancerny Śmiały. Wspomnianą akcję upamiętnia głaz z napisem pod wiaduktem kolejowym w Mokrej.

Magistrala Węglowa to historycznie (do II wojny światowej) linia 131 na odc. Herby Nowe – Nowa Wieś Wielka i linia 201 na odc. Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia . Był to jeden z najdłuższych ciągów komunikacyjnych w kraju, który łączył Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z Portem Gdynia.

Dzisiaj funkcję tę pełni linia nr. 131 na odcinku Chorzów Batory – Tczew z linią nr 201 na odc. Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo, która dodatkowo stanowi też podstawowe połączenie z Portem w Gdańsku. Trasa prowadzi przez teren pięciu województw i 17 powiatów. Prace na Węglówce znacząco wpływają na poprawę warunku przewozów towarów i konkurencyjność transportu kolejowego.

Na stacji PKP Herby Nowe jest Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty, im. inż. Józefa Nowkuńskiego www.izbatradycji.pl

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239

 

Galeria

Pliki do pobrania

Będzie szybciej na Węglówce

Pobierz
udostępnij wyślij drukuj