02.09.2019

Będą kolejarzami - po szkole i praktykach

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego rozpoczęli dziś edukację. Obecni uczniowie, w przyszłości mogą pracować w PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podczas nauki mogą mieć stypendia od zarządcy infrastruktury oraz specjalistyczne praktyki zawodowe. PLK współpracują obecnie z 42 placówkami.

2 września w kilkudziesięciu szkołach w całym kraju rozpoczęli edukację przyszli kolejarze. PLK współpracują z 42 szkołami. Zasadniczy cel - zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie. Świadczy o tym nie tylko zwiększona z 38 do 42 liczba szkół - w porównaniu do lat 2017/2018, które podjęły współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., ale także uruchamiane przez szkoły nowe kierunki. W zeszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach pojawił się nowy kierunek - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Kolejowe klasy są m. in. w Olsztynie, Ełku, Siedlcach, Wrocławiu, Łodzi, Dęblinie, Poznaniu i Bydgoszczy. Szkolą się w nich przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści budowania i utrzymania dróg kolejowych oraz elektroenergetycy transportu szynowego.

Inwestycja w młodą kadrę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy, m.in. zapewniają uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. W poprzednim roku 224 uczniów otrzymywało stypendia od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na wsparcie dydaktyczne mogą liczyć także nauczyciele. Spółka pomaga przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępnia wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Współpraca PLK ze szkołami w zakresie przygotowania zawodowego, pomaga uczniom wdrożyć się w charakter i specyfikę działań, które będą wykonywać po ukończeniu nauki. Dzięki temu uczniowie mają okazję poznać środowisko. Po miesiącach przygotowania – także w terenie, nowym pracownikom łatwiej jest rozpoczynać pracę.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
Tel. 22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

Będą kolejarzami - po szkole i praktykach

Pobierz
udostępnij drukuj