20.09.2006

Atrakcyjnie – Bezpiecznie – Czysto

14 września 2006 r w siedzibie Polskich Linii Kolejowych został podpisany przez 10-ciu sygnatariuszy reprezentujących warszawskie instytucje odpowiedzialne za transport i bezpieczeństwo publiczne list intencyjny wdrażający Program ABC dla Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Założenia Programu przygotowanego przez Grupę Inicjatywną: Oddział Regionalny PLK w Warszawie, Spółkę Koleje Mazowieckie, PKP S.A., Oddział Dworce Kolejowe, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami podpisali przedstawiciele: Urzędu m. st. Warszawy, Komendy Stołecznej Policji, Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o. o., PKP PLK S.A. – Straż Ochrony Kolei w Warszawie, PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Przesłaniem PROGRAMU jest wspólna troska o tworzenie warunków, aby obiekty kolejowe będące fragmentem infrastruktury miejskiej były postrzegane przez podróżnych jako przyjazne, pełniące służebną rolę, w systemie zintegrowanego transportu w Stolicy, dawały rękojmię bezpieczeństwa w pociągach i na stacjach, świeciły czystością.

Sygnatariusze przyjęli szczegółowy program realizacji inicjatywy „Kolej  w Warszawie – atrakcyjna – bezpieczna – czysta”, w ramach którego już w najbliższych dniach zespoły problemowe podejmą dyskusje nad:

  • rozkładem jazdy pociągów w sezonie 2006/2007 przyjaznym dla podróżnych   i uwzględniającym skomunikowanie z przewoźnikami świadczącymi usługi transportowe w m. st. Warszawa,
  • „wspólnym biletem” integrującym działalność usługową przewoźników w mieście, tworzeniem przesłanek dla rozwiązania indywidualnych przejazdów do i z pracy   w ramach programu „Parkuj i jedź”, budowy 40 parkingów na liniach kolejowych  w Warszawskim Węźle Kolejowym,
  • nad monitorowaniem stacji i przystanków kolejowych, wdrożeniem systemu szybkiego reagowania kolejowych i miejskich służb porządkowych, efektywnego wykorzystania zatrudnionych funkcjonariuszy,
  • wizualizacją obiektów i urządzeń kolejowych, zapewnieniem czystości i porządku na przystankach i torach kolejowych.

„Programowi ABC” patronują:

  • Kazimierz Marcinkiewicz – Prezydent m. st. Warszawy
  • Andrzej Wach – Prezes Spółki PKP S.A.
  • Krzysztof Celiński – Prezes Spółki PKP PLK S.A.

O przebiegu i wynikach tego programu na bieżąco będziemy informowali opinię publiczna za pośrednictwem strony internetowej Oddziału Regionalnego PLK S.A.  w Warszawie.

Ryszard Bandosz
Rzecznik Prasowy  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie

Galeria

Pliki do pobrania

Obraz_115_01.jpg

Pobierz
udostępnij drukuj