25.08.2010

980 km do Euro

W ramach przygotowań Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłosiły zadania inwestycyjne, które zostały umieszczone w Master Planie spółki PL.2012. Są to zarówno inwestycje znajdujące się w głównych korytarzach transportowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą, jak i na głównych połączeniach między miastami – gospodarzami rozgrywek w Polsce. Zgłoszone zadania obejmują ponad 980 km linii kolejowych, z czego ponad 540 km (55,2%) zostało już zrealizowanych.

  • 20 zadań zostało zakończonych i uzyskano zakładane efekty eksploatacyjne,
  • 13 zadań jest w realizacji przy znacznym zaawansowaniu robót. Siedem z nich kończy się w 2010 r., trzy w 2011 r., a trzy do maja 2012 r. Trzy zadania są opóźnione, ale nie zagraża to zakończeniu robót przed Euro 2012.
  • 9 zadań jest w fazie przygotowania. Większość z nich jest na etapie odbioru dokumentacji do ogłoszenia przetargów. Trzy zadania mają termin zakończenia w 2011 r. Sześć zakończone zostanie na przełomie kwietnia i maja 2012 r. i są one objęte szczególnym monitoringiem. Trzy zadania są opóźnione, ale nie zagraża to zakończeniu robót do końca 2011 r.

Należy zaznaczyć, że opóźnienia są określane względem harmonogramu robót, a nie względem terminu rozpoczęcia mistrzostw.

 

Zespół Euro 2012
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

udostępnij drukuj