03.01.2014

98% inicjatyw Programu Poprawy Bezpieczeństwa na kolei zrealizowanych w 2013 r.

W 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały 98% inicjatyw Programu Poprawy Bezpieczeństwa na kolei. Skuteczność tych działań potwierdzają statystyki. W 2013 roku o jedną czwartą zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na kolei. Liczba wypadków i incydentów spadła o 7,6%. To oznacza, że ubiegły rok był najbezpieczniejszy w historii Polskich Linii Kolejowych. Do 2015 roku na modernizację infrastruktury, w tym na poprawę bezpieczeństwa PLK przeznaczy 25 mld zł.

Coraz szerszy front modernizacji, szkolenia dla dyżurnych ruchu, audyty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz kontynuacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa – w wyniku tych działań liczba zdarzeń na sieci PLK w ubiegłym roku była najniższa w całym okresie funkcjonowania spółki. 

Coraz niższe liczby zdarzeń na kolei i osób, które w nich ucierpiały, jeszcze bardziej motywują nas do kontynuowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. To dowód, że realizowany przez PLK program przynosi zamierzone efekty. Naszym największym zmartwieniem pozostaje wciąż wysoka liczba wypadków z udziałem pieszych przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych oraz na przejazdach kolejowych. Gdyby od jutra wszyscy kierowcy i piesi zaczęli przestrzegać przepisy, liczba zdarzeń na kolei zmniejszyłaby się o 73 % – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP PLK oraz koordynator ds. bezpieczeństwa w Grupie PKP.


Mniej wypadków, mniej poszkodowanych

Od początku 2013 r. roku do połowy grudnia odnotowano 824 wypadki i incydenty. Oznacza to spadek o 7,6% (68) zdarzeń w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Zdecydowanie poprawiły się statystyki dotyczące poszkodowanych w tych zdarzeniach. W 2013 r. (do połowy grudnia) w zdarzeniach na sieci kolejowej ucierpiało 329 osób (z czego 327 na przejściach, przejazdach i poza przejściami) i było to o 24% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.


Konsekwentna realizacja programu

W 2012 r. Biuro Bezpieczeństwa PLK opracowało Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, w którym zawarto harmonogram szczegółowych działań obejmujący 103 zadania. W roku 2013 r. został on zaktualizowany i rozszerzony do 191 zadań. Dotyczą one kilku obszarów, w tym m.in.: modernizacji infrastruktury, doskonalenia zawodowego pracowników, ulepszania procedur związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz monitorowania bieżącego stanu bezpieczeństwa.


Bezpieczniejsza infrastruktura

Zarządca infrastruktury realizuje inwestycje o łącznej wartości 25 mld zł, których efektem będzie przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. W tym roku PLK planuje zmodernizować ponad 2000 km torów. Do 2015 roku zmodernizowanych zostanie 1000 przejazdów kolejowo-drogowych. Do tej pory wykonano już ponad 60 proc. tego planu. Trwa także program wymiany rozjazdów obejmujący zabudowę ponad 3000 nowych rozjazdów kolejowych, w tym ok. 700 o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym. W latach 2012-2013 zmodernizowano już ponad 1300 rozjazdów.


Dobrze przeszkoleni pracownicy

PKP Polskie Linie Kolejowe w ubiegłym roku podwoiły liczbę szkoleń okresowych dyżurnych ruchu. W tym roku planowane jest zwiększenie częstotliwości tych szkoleń. Oprócz tego 10 tys. dyżurnych ruchu przeszło szkolenia z efektywnej komunikacji oraz z zachowania w sytuacjach stresowych. Ponadto, do końca 2015 r. PLK wprowadzi szkolenia dyżurnych ruchu na symulatorach. Aktualnie trwają prace nad specyfikacją dotyczącą cyklicznych szkoleń dyżurnych ruchu na symulatorach, obejmujących m.in. szkolenia z awarii i usterkowości urządzeń sterowania ruchem kolejowym.


O połowę mniej jazd na sygnał zastępczy

PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły kolejne działania ograniczające liczbę posterunków, na których ruch pociągów prowadzony jest w oparciu o sygnał zastępczy. W efekcie liczba takich lokalizacji zmniejszyła się od marca 2012 r. ze 157 do 80. Celem jest dalsze ograniczanie liczby takich posterunków. Natomiast na wszystkich nowych inwestycjach tymczasowa organizacja ruchu będzie się odbywać bez stosowania jazd na sygnał zastępczy. Wprowadzono także  obowiązek informowania maszynisty przez dyżurnego ruchu o przyczynie jazdy na sygnał zastępczy i numerze toru, którym powinien jechać. 


Skuteczniejsze kontrole

W ubiegłym roku PLK zwiększyła liczbę kontroli i wprowadziła audyty sytemu zarządzania bezpieczeństwem. Od stycznia do końca listopada przeprowadzono ponad 100 takich audytów. Wszystkie oceny audytowanych obszarów są pozytywne lub pozytywne z uwagami. Dodatkowo Biuro Bezpieczeństwa przeprowadziło 429 kontroli jednostek odpowiedzialnych za stan techniczny infrastruktury. Zweryfikowano także regulaminy techniczne dla 3500 posterunków ruchu we wszystkich Zakładach Linii Kolejowych.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900

Galeria

Pliki do pobrania

98% inicjatyw Programu Poprawy Bezpieczeństwa na kolei ...

Pobierz
udostępnij drukuj