30.07.2010

8 ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kolejowej nr 91 Kraków Główny –Medyka, odcinek Łańcut – Przeworsk

29 lipca 2010 r., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, otwarto oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 7.320.000 PLN brutto.

Oferty złożyli :

1. Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o. Katowice (Lider),
 • Autostrada II Sp. z o.o., Katowice,
 • WBP Zabrze Sp. z o.o.,
 • Greenhatch Group Sp. z o.o., Katowice

- oferta na kwotę 3.403.238,80 PLN brutto

 

2. Konsorcjum firm :

 • Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o. (Lider),
 • Movares Polska Sp. z o.o., Warszawa,
 • Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o., Warszawa,

- oferta na kwotę 4.011.360,00 PLN brutto

 

3. Usługi Projektowo - Wykonawcze „Pola” Jan Olejnik, Legnica

- oferta na kwotę 911.340,00 PLN brutto

 

4. Konsorcjum firm :

 • Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych, Kraków,
 • Ingenieurbüro Dipl.-Ing.H. Vössing GmbH Düsseldorf, Niemcy,
 • Voessing Polska Sp. z o.o., Poznań

- oferta na kwotę 2.757.078,00 PLN brutto

 

5. CE Project Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Kraków

- oferta na kwotę 3.525.742,66 PLN brutto

 

6. Konsorcjum firm :

 • SENER Sp. z o.o., Warszawa (Lider)
 • SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., Hiszpania
 • Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o., Warszawa

- oferta na kwotę 3.978.420,00 PLN brutto

 

7. Konsorcjum firm :

 • SUDOP PRAHA a.s. (Lider), Republika Czeska,
 • SUDOP POLSKA Sp z o.o., Warszawa

- oferta na kwotę 6.710.000,00 PLN brutto

 

8. Konsorcjum firm :

 • Pöyry Inra Sp. z o.o., Kraków (Lider)
 • Pöyry Inra GmbH Lörrach, Niemcy

- oferta na kwotę 1.952.000,00 PLN brutto.

 

W 2010 r., w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów Granica Państwa, Etap I Odcinek Rzeszów – Jarosław” , zostały wszczęte 3 postępowania przetargowe, tj. :

1. Na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Rzeszów – Strażów oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Strażów – Łańcut.

Przetarg ten został rozstrzygnięty i 29.05.2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem   Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
1 lipca br. rozpoczęły się prace w torze nr 2, polegające na kompleksowej wymianie nawierzchni torowej.

2. Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Łańcut – Rogóżno.
Otwarcie ofert nastąpiło 12.07.2010 r. Aktualnie trwają prace, związane z wyborem najkorzystniejszej oferty.

3. Na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej modernizację linii nr 91 na odcinku Łańcut – Przeworsk, otwarcie ofert nastąpiło 29.07.2010 r.


Realizacja usług i robót budowlanych w wyniku w/w przetargów planowana jest w bieżącym roku ze środków budżetowych.

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj