26.05.2011

4 oferty na modernizację przejazdów kolejowych

25 maja 2011 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie, nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla projektu: „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 34 933 230,00 PLN.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie postanowień

art. 39 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Wpłynęły 4 oferty, złożone przez:

 

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

oferowana cena - 32 964 000,00 PLN (brutto),

KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.

oferowana cena - 32 629 440,00 PLN (brutto),

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ATE” Sp. z o.o.

oferowana cena - 23 916 064,65 PLN (brutto),

Zakłady Automatyki „ KOMBUD” S.A.

oferowana cena: - 32 822 550,00 PLN (brutto).

 

Komisja przetargowa przystąpiła do analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności

z wymogami formalnymi i technicznymi.

 

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

udostępnij drukuj