Filtrowanie
22.12.2020

#ZawszeNaSłużbie. Kolejarze nie przerywają szkoleń z bezpieczeństwa

Mimo epidemii blisko 20 000 pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeszło szkolenia i pouczenia z zakresu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Od marca kolejarze większość kursów odbywają zdalnie. Regularne szkolenia z doświadczonymi trenerami są wsparciem w profesjonalnym wypełnianiu obowiązków.

21.12.2020

W Skierniewicach pojedziemy bezpieczniej wiaduktem nad torami

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Skierniewice podpisały z wykonawcą umowę na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w Skierniewicach. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz usprawni układ komunikacyjny w mieście. Projekt za 37 mln zł zostanie dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21.12.2020

Lublin Główny: dla podróżnych kolejne nowe perony

Na stacji Lublin Główny podróżni korzystają z kolejnych nowych peronów. Wygodniejsze są wyjazdy w region oraz do Warszawy, Kielc i Radomia. Dostęp do pociągów zapewniają windy oraz bezpośrednie przejście z dworca. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzona jest w ramach modernizacji linii Lublin – Warszawa wartej ponad 3,5 mld zł i współfinansowanej ze środków unijnych, programu...

18.12.2020

Koleją od 19 grudnia z Krakowa do Zakopanego oraz przez Wadowice na Podbeskidzie

Od 19 grudnia pojedziemy koleją z Krakowa do Zakopanego na modernizowanej trasie Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane. Pociągi wracają również na trasę Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko Biała. Podróżni skorzystają z przystanków w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie oraz na stacji w Andrychowie. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. współfinansowane są ze środków unijnych.

18.12.2020

Kolej zwiększa możliwości przewozów z Chorzowa do Trójmiasta

Lepszy dostęp do kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i przebudowanych stacji, krótsze podróże oraz sprawniejszy przewóz towarów ze Śląska w stronę portów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają przebudowę linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie. To jedna z największych inwestycji kolejowych za ponad 1,2 mld zł netto, dofinansowana z unijnego...

18.12.2020

PLK rozmawiają z samorządami o stanie realizacji II etapu Kolej Plus

Zaawansowanie Programu Kolej Plus w zakresie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych było tematem wideokonferencji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z samorządami. W cyklicznych spotkaniach PLK oferują merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

17.12.2020

Lepsze warunki kolejowych przewozów między Braniewem a portami Trójmiasta

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę torów na trasie z Braniewa do Malborka. Spółka podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności. Planowana inwestycja zwiększy możliwości przewozu towarów z Braniewa i Obwodu Kaliningradzkiego do trójmiejskich portów.

17.12.2020

Poznań – Szczecin - będzie kolejowy bajpas dla sprawnych podróży

Tymczasowy tor i wiadukt koło Krzyża Wielkopolskiego zapewnią sprawne podróże na modernizowanej linii Poznań – Szczecin. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą krótsze podróże w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. Projekt za ok. 4,1 mld zł jest realizowany przy udziale środków z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF).

16.12.2020

Warszawa Gdańska: montaż schodów i kładek

Nowe elementy kładek i montaż schodów ruchomych – to kolejny etap prac, które po zakończeniu zapewnią podróżnym lepsze warunki obsługi na stacji Warszawa Gdańska. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 60 mln zł netto poprawi komunikację kolejową w aglomeracji warszawskiej. Projekt współfinansowany ze środków UE z POIiŚ.

15.12.2020

Kolej zmienia Trzebinię - wygodniej dla podróżnych, bezpieczniej dla kierowców

Wygodny dostęp do pociągów dzięki budowie przejścia podziemnego i nowych peronów, oraz bezkolizyjne skrzyżowanie w Trzebini - to efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Skrócił się czas podróży pociągiem z Trzebini do Krakowa i z Krakowa do Katowic. Modernizacja linii kolejowej z Małopolski na Śląsk współfinansowana jest ze środków unijnych, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

11.12.2020

Elektrycznym pociągiem z Lublina do Stalowej Woli

Od 13 grudnia na linii Lublin - Stalowa Wola Rozwadów pojadą przyjazne środowisku pociągi elektryczne. Nowy system zasilania zapewni sprawniejsze podróże i przewóz towarów. Elektryfikacja to ostatni etap modernizacji trasy. Podróżni korzystają już z dwudziestu zmodernizowanych przystanków. Inwestycja za 451 mln zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współfinansowaniu z...

11.12.2020

Nowy rozkład jazdy. Krótsze podróże, nowe przystanki

W niedzielę, 13 grudnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy pociągów. Skróci się czas przejazdu pociągiem m.in. z Warszawy do Trójmiasta, z Krakowa do Katowic. Od stycznia, po 25 latach pociągi wrócą na trasę Bielsk Podlaski (Lewki) – Hajnówka. Lepszy dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych zapewnią przebudowane i nowe przystanki. Rozkład jazdy jest dostępny na peronach i na portalpasazera.p...

11.12.2020

Otwock – Pilawa: dwa tory i nowy wiadukt

W Otwocku wiadukt kolejowy zwiększył bezpieczeństwo na torach oraz usprawnił ruch drogowy w mieście. Od niedzieli, 13 grudnia pociągi pojadą po dwóch torach z Otwocka do Pilawy. Wygodniejszy będzie dostęp do kolei. Wrośnie liczba pociągów na linii Warszawa - Lublin. Prace za ponad 3,5, mld zł współfinansowane są ze środków unijnych POIiŚ.

11.12.2020

Od niedzieli podróże z nowych przystanków

Od 13 grudnia pasażerowie kolei skorzystają z 3 nowych przystanków: Kochcice-Glinica na linii Lubliniec – Kluczbork, Wałbrzych Centrum na trasie Wrocław – Jelenia Góra oraz po latach przerwy – z przystanku Wygoda na trasie z Warszawy do Lublina. Łatwiejsze będą codzienne podróże do pracy i szkoły. Ponadto w 2020 r. podróżni zyskali lepszy komfort dostępu do kolei na kilkudziesięciu...

10.12.2020

Bajpas kartuski dla dobrych podróży z Kaszub do Gdańska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wykonawcę tzw. bajpasu kartuskiego. Inwestycja zapewni dojazd koleją z Kartuz i okolic do stolicy województwa podczas modernizacji linii nr 201. Podróżni wsiądą do pociągów z przebudowanych, wygodnych peronów m. in. w Gdańsku Kokoszkach i Żukowie Zachodnim. Nowe, dogodne połączenie kolejowe z Gdańskiem będzie gotowe do końca 2022 r.