Filtrowanie
31.01.2006

ISO 9001:2000 dla Zakładu Maszyn Torowych

31 stycznia 2006 r. w Krakowie w obecnoњci czіonka Zarz№du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezes Zarz№duTЫV Rheinland Polska wrкczyі dyrektorowi Zakіadu Maszyn Torowych certyfikat 9001:2000. Certyfikatem objкte s№ nastкpuj№ce obszary dziaіalnoњci Zakіadu: wynajem maszyn do remontu i naprawy dróg kolejowych, zgrzewanie szyn, naprawa i montaї maszyn do robót torowych. Certyfikat zachowuje...

20.07.2005

Projekt szkoleniowy

Rozwój kadr Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na szkolenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. Jest to największy w Polsce - pod względem wartości i liczby uczestników - projekt szkoleniowy zamknięty tj. dedykowany w...

07.07.2005

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W dniach 5-7 lipca 2005 r. w Przemyślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona na temat bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w obrębie kolejowych przejść granicznych. Organizatorem konferencji była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.W trakcie konferencji omówiono n/w tematy:Struktura, zadania i zasady...

21.06.2005

NAGRODA PUBLICUS 2004

21 czerwca 2005 r. w Centrum Multimedialnym Foksal w warszawskim Domu Dziennikarza prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tadeusz Augustowski odebrał statuetkę „Publicus” w kategorii „Zamawiający Roku”Nagroda jest corocznie przyznawana przez kapitułę powoływaną przez redakcję miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamówienia...

27.04.2005

Konferencja "kolej: biznes czy polityka"

W siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyła się 27 kwietnia br. konferencja z udziałem premiera Marka Belki, poświęcona sytuacji polskiego transportu kolejowego. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, w którym osobiście uczestniczył szef polskiego rządu. - Chciałem jednoznacznie, poprzez swoją obecność, powiedzieć, że kolej jest Polsce potrzebna, jest ważna i jest częścią gospodarki i...

01.04.2005

Nowy Komendant Główny SOK

Z dniem 1 kwietnia 2005 r. Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołał Pana Krzysztofa SUPĘ na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Krzysztof Supa ukończył Wydział Prawa Kanoniczno – Cywilnego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie Marketing i Organizacja Przewozów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z...

17.02.2005

KURS PSÓW TROPIĄCYCH STRAŻY OCHRONY KOLEI

W dniu 17 lutego 2005 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Tresury Psów w Zbąszyniu zakończył się Kurs Psów Tropiących Ślad Ludzki. W szkoleniu uczestniczyło 22 funkcjonariuszy SOK wraz ze swoimi nieodłącznymi towarzyszami codziennej, trudnej i niebezpiecznej służby. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu wręczył Zastępca Komendanta Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony inż....