22.04.2016

250 mln euro na modernizację linii Warszawa – Lublin

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. kredytu w wysokości 250 mln euro na modernizację 171 km linii kolejowej Warszawa – Lublin na międzynarodowej sieci TEN-T oraz rewitalizację 51 km linii objazdowej Łuków – Lublin, z której skorzystają przewoźnicy towarowi i pasażerscy. 

Modernizacja odcinka Warszawa - Lublin zwiększy przepustowość i pozwoli na skrócenie podróży pasażerskich oraz czasu przewozu towarów. Linia Warszawa – Lublin – Dorohusk należy do sieci kompleksowej TEN-T oraz ujęta jest w umowie AGTC jako C 28 i stanowi fragment połączenia portów nad Morzem Bałtyckim z granicą Ukrainy. Efektem projektu będzie oczekiwana, szczególnie przez osoby dojeżdżające do pracy do Warszawy i Lublina, krótsza i bardziej komfortowa podróż. Zmodernizowana trasa kolejowa zapewni też poprawę bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu najnowszych urządzeń i systemów bezpieczeństwa. 

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PLK będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu.

Nasza współpraca z EBI pokazuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, jako wiarygodnego partnera biznesowego. Kredyt EBI wspiera największy w historii program inwestycyjny na kolei. Aby poprawić stan infrastruktury i wzmocnić pozycję kolei w systemie transportowym kraju, PLK korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zdaniem wiceprezesa EBI László Baranyay, odpowiedzialnego za działalność Banku na terenie krajów Europy Środkowej, pożyczka EBI poprawi jakość połączeń kolejowych wzdłuż strategicznego korytarza (TENT), przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko, poprawę bezpieczeństwa, przepustowości i szybkości. Modernizacja połączeń kolejowych będzie również miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski, uważa wiceprezes.

Projekt Warszawa – Lublin, to kolejne przedsięwzięcie współfinansowane ze środków krajowych i unijnych, efekt współpracy między EBI a PLK. Dotychczas Bank udzielił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. 15 kredytów o łącznej wartości ok. 2,3 miliarda Euro. 

EBI jest instytucją UE, której właścicielem są kraje członkowskie. Bank udziela długoterminowych kredytów na realizację projektów, które przyczyniają się do implementacji celów Unii Europejskiej. Bank wspiera inwestycje kolejowe w Polsce od 25 lat – dzięki kredytom EBI modernizowana jest m.in. infrastruktura kolejowa.


Projekt POIiŚ 5.1-11 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk
na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin” ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

250 mln euro na modernizację linii Warszawa – Lublin

Pobierz
udostępnij drukuj