25.11.2012

25 listopada kolejarze obchodzą swoje święto

Dzień poświęcony Świętej Katarzynie Aleksandryjskiej jest od lat tradycyjnym świętem kolejarzy w Polsce. Kolej w naszym kraju pełni już nie tylko misję publiczną ale staje się wysoce konkurencyjnym sektorem w ważnej dla gospodarki gałęzi transportu. 

Branża kolejowa w Polsce obejmuje blisko dwustutysięczną grupę zawodową, tworzoną przez pracowników ponad stu pięćdziesięciu przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Kolej w Polsce, obok misji publicznej wykonywanej przez zarządcę państwowej infrastruktury i przewoźników samorządowych, składa się z 65 licencjonowanych przewoźników pasażerskich i towarowych. Ponadto branżę tworzą firmy specjalizujące się w modernizacji infrastruktury, w produkcji i utrzymaniu taboru kolejowego oraz producenci materiałów i komponentów do budowy infrastruktury kolejowej. 

Codziennie na polskie tory wyjeżdża ponad 6 500 pociągów, uruchamianych przez 65 przewoźników pasażerskich i towarowych. Każdego dnia kolej przewozi około miliona pasażerów oraz miliony ton towarów, stanowiąc istotny element systemu transportowego kraju. W obsługę procesu przewozowego zaangażowanych jest bez przerwy prawie 10 tysięcy pracowników kolei: dyżurnych ruchu, dróżników przejazdowych, maszynistów, kasjerów, dyspozytorów oraz szeregu służb technicznych, energetycznych i informatycznych.

Kolejarze z Grupy PKP, stanowiącej obecnie około 80 tysięcy pracowników, zorganizowali specjalną akcję krwiodawstwa, które na kolei ma wieloletnią tradycję. W listopadzie z okazji święta swojej patronki, ponad 750 kolejarzy honorowo oddało prawie 350 litrów krwi. Akcja prowadzona była w stacjach krwiodawstwa oraz w autobusie do poboru krwi, który na terenie całej Polski prowadził  zbiórkę  krwi w zakładach pracy spółek Grupy PKP oraz w pobliżu dworców. 

 

informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

dyrektor projektu 

ds. media relations

tel. + 48 22 473 30 02

r.kuczynski@plk-sa.pl 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

udostępnij drukuj