Filtrowanie
17.02.2009

Modernizacja stacji Grajewo - zakończenie prac budowlanych

30 grudnia 2008 roku zakończyły się prace budowlane związane z modernizacją stacji Grajewo. Została wybudowana jedna z nowocześniejszych nastawni dysponującej na Podlasiu. 12 lutego inwestycję uroczyście przekazano PKP PLK.

13.02.2009

Informacja o konferencji LOTNISKO 2009

W dniu 12 lutego 2009 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z inicjatywy Targów Warszawskich S.A. odbyła się konferencja Lotnisko.

13.02.2009

E 30 zagląda do urzędów i szkół

Wystawa fotograficzna w Urzędzie Miasta Węgliniec na temat modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Legnica - Węgliniec - Zgorzelec / Bielawa Dolna i prezentacja inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu na spotkaniu z młodzieżą Gimnazjum w Węglińcu pokazały rozwój i szanse transportu kolejowego szczególnie na terenie Dolnego Śląska.

10.02.2009

Nowy wiadukt na linii Piła - Wałcz

W miejscowości Szydłowo w km 6,673 linii kolejowej Pila – Ulikowo znajduje się wiadukt przebiegający nad drogą wojewódzką nr 179. Konstrukcja pochodząca jeszcze z XIX wieku była w bardzo złym stanie technicznym. Przyczółki wiaduktu były osłabione, a konstrukcja stalowa przęsła nosiła wyraźne ślady uszkodzeń spowodowanych przez poruszające się drogą pojazdy samochodowe Dalsza eksploatacja mogła...

06.02.2009

Komunikat Rady Nadzorczej PKP PLK SA

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

02.02.2009

Krzewina Zgorzelecka na monitorach

W styczniu Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we Wrocławiu, zakończył przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacji Krzewina Zgorzelecka i posterunku odgałęźnego Ręczyn.

29.01.2009

Podpisanie umowy w ramach "Modernizacji linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa"

W dniu 29.01.2009 r. o godz. 10:00 odbyło się  podpisanie umowy w ramach "Modernizacji linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa". Umowa będzie finansowana ze środków własnych PKP PLK S.A. Wybrany wykonawca to konsorcjum firm w składzie:Jacobs Polska Sp.z o.o.( Lider) Al. Niepodległości 5802-626...

29.01.2009

System ERTMS - postępowanie przetargowe

28 stycznia 2009 r. ogłoszono dwa przetargi dotyczące systemu ERTMS w ramach modernizacji linii E 30:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II”Nadzór i zarządzanie projektem „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II....

23.01.2009

Szlifowanie Oławy

Specjalny pociąg SPENO nocą 19.01.-21.01.09r. wykonał szlifowanie rozjazdów na modernizowanej w ramach linii E 30 stacji Oława. Wyprofilowanie kształtu i oczyszczenie powierzchni tocznej główki szyny przynosi efekty w postaci spokojniejszej jazdy pociągów, czyli większego komfortu podróży oraz zmniejszenia emisji hałasu na styku kola z szyną, czyli minimalizacji oddziaływań kolei na środowisko.

15.01.2009

EURO 2012-śniadanie prasowe

W dniu 15 stycznia br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu śniadań prasowych, organizowanych przez Zespół ds. EURO 2012 z Biura Inwestycji PKP PLK S.A. Tematem spotkania było podsumowanie 2008 r. w zakresie realizacji inwestycji kolejowych na EURO 2012, zgłoszonych do Master Planu spółki PL 2012 oraz przedstawienie zadań pozostałych do wykonania do...

13.01.2009

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki: 1)       Prezesa Zarządu,2)       Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,3)       Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą w...

09.01.2009

Podpisanie kolejnej umowy w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa-Gdynia

9 stycznia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-4a Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa -Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo - Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki - Pruszcz Gdański) objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie, w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E...

09.01.2009

List otwarty p. Zbigniewa Szafrańskiego p.o. Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

Szanowni Pracownicy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., W dniu 9 stycznia 2009 r. akcjonariusze spółki "PKP Intercity" powierzyli Panu Krzysztofowi Celińskiemu nowe zadania, powołując go na Prezesa Zarządu tej spółki, w związku z czym złożył on rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLK odwołało też dwóch...

09.01.2009

Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Intercity SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP PLK S.A.

9 stycznia br.,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki:Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu,Krzysztofa Supę -  Członka Zarządu  - Dyrektora Technicznego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. złożyło propozycję objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowisko Członka Zarządu Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W...

06.01.2009

Uroczyste podpisanie umowy inwestycyjnej

Biuro Informacji i Promocji informuje, że w dniu 9 stycznia 2009 r. zostanie podpisana tylko jedna umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-4a  Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo – Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki – Pruszcz Gdański) objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie, w ramach projektu 2005/PL/16/C/PT/001...