Filtrowanie
25.08.2009

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przy modernizacji linii E 65

24 sierpnia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie została podpisana umowa, przedmiotem której jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na wytworzenie konstrukcji tymczasowych o rozpiętości min. Lt = 25,00 m i Lt = 30,00 m dla V =120 km/h i wykonanie na jej podstawie po 3 sztuki konstrukcji dla każdej rozpiętości do przebudowy obiektów mostowych na...

21.08.2009

Budowa łącznicy do lotniska Okęcie - otwarcie ofert

Informujemy, że w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 8. etap I: odc. Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie. Faza 3: roboty budowlane na...

21.08.2009

Podpisanie umowy inwestycyjnej na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego

20 sierpnia 2009 roku o godz. 14.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego". Projekt w 50% współfinansowany jest ze środków...

18.08.2009

Podpisanie umowy na modernizację sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn.-Knapówka, na Centralnej Magistrali Kolejowej.

17 sierpnia  2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie, została podpisana umowa, przedmiotem której jest wykonanie „Modernizacji sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn. -  Knapówka w torze nr 1 i 2, na Centralnej Magistrali Kolejowej." W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Sławomir Burczaniuk – Naczelny Dyrektor PKP Polskie Linie...

13.08.2009

Modernizacja linii E 30 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

12.08.2009 r., w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr FS 2002/PL/16/P/PT/016-08 na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego "Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacj...

11.08.2009

Zaproszenie na konferencję: "Doświadczenia na kolejach świata w realizacji projektów z wykorzystaniem nowych technologii a efekty biznesowe"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Częstochowa przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują w dniach 1-3 października 2009 r. II ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną:  "Doświadczenia na kolejach świata w realizacji projektów z wykorzystaniem nowych technologii a efekty biznesowe"miejsce konferencji:Hotel Klimczok          ul. Poziomkowa 20Szczyr...

07.08.2009

Wizyta delegacji z Chin

4 sierpnia br. w siedzibie naszej Spółki odbyło się spotkanie kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z  przedstawicielami Ministerstwa Kolei ChRL  oraz chińskich firm związanych z transportem kolejowym.Spotkanie to, było jednym z etapów wizyty delegacji chińskiej, która przybyła do Polski na zaproszenie Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka.Tematem prowadzonych rozmów było...

31.07.2009

Pozwolenie na użytkowanie dla Poznańskiego Węzła Kolejowego

23 lipca 2009 r. na Poznańskim Węźle Kolejowym odbyła się ważna uroczystość przekazania przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, na ręce Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu - Pawła Neumanna, ostatniego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji "Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii E 20". W czwartek 23 lipca 2009 r. odbyła się na...

31.07.2009

Kolejna faza modernizacji stacji Brzeg

Na stacji Brzeg wykonawca przeprowadził już remont torów i sieci trakcyjnej na długości ponad 1km od strony Opola. Na tym odcinku usunięte zostały również kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Podobne prace zrealizowano na przyległym odcinku toru linii Brzeg-Nysa. Realizacja i zakres prac wymagały zawieszenia ruchu pociągów na odcinku Olszanka-Brzeg i wprowadzenia komunikacji...

29.07.2009

Stacja Malczyce zmienia oblicze

Trwa modernizacja stacji Malczyce. Prace realizowane są zgodnie z podpisaną w marcu 2009 r. umową o modernizacji linii E 30, szlak Środa Śląska - Malczyce i stacji Malczyce przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu z "KONSORCJUM  PRKiI - INFRAKOL - PRK KRAKÓW". Po demontażu drewnianych wiat, zerwaniu części torów stacyjnych i wybraniu tłucznia, wykonawca przy pomocy...

24.07.2009

Zmodernizowane wiaty na stacji Piła Główna

W czerwcu 2009 roku zakończyliśmy modernizację wiat na stacji Piła Główna, będącej bardzo ważnym węzłem kolejowym na terenie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w Szczecinie. Pogarszający się stan techniczny spowodował konieczność odnowienia wiat na peronie 2, 4 i 6. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono pokrycia dachów wiat, zamontowano nowe rynny, pomalowano konstrukcje...

22.07.2009

Drugi etap dialogu konkurencyjnego - Koleje Dużych Prędkości

3 lipca 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołana w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa realizowanego w ramach projektu „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1-26, skierowała...

22.07.2009

Fotogaleria - Dni Techniki Kolejowej

  Fotoraport z przebiegu III edycji Dni Techniki Kolejowej 5-7 czerwca 2009 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ!

15.07.2009

Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński

2 lipca 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie została podpisana umowa „Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na odcinku Białogard – Cieszyno Łobeskie w km 276,357 - 289,100”. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Józef Matuszczak - Naczelny Dyrektor PKP PLK  S.A. Oddziału  Regionalnego...

14.07.2009

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E 30

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna-w części ETCS II". 13 lipca 2009 r. upłynął termin składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe...