Filtrowanie
31.03.2021

Ciszej i szybciej pojedziemy pociągiem z Łodzi do Zduńskiej Woli

Dla podróżnych zwiększył się komfort dostępu do kolei. Skrócą się podróże z Łodzi do Zduńskiej Woli oraz w kierunku Wielkopolski i Dolnego Śląska. Będzie ciszej obok torów. To efekt m.in. pracy specjalnego pociągu, który szlifuje szyny. Maszyna zakończyła działania na szlakach. Projekt za 387 mln zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych instrumentu CEF Łącząc...

30.03.2021

PLK wspierają działania CPK w zakresie budowy tunelu w Łodzi

Łatwiejsze będzie działanie w zakresie budowy tunelu kolejowego dla pociągów dużych prędkości z Łodzi do Poznania i Wrocławia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tunelu średnicowego pod Łodzią w części dotyczącej budowy Trasy Kolei Dużych Prędkości na rzecz Spółki...

27.03.2021

Zmiana czasu a podróż pociągiem

W nocy z 27 na 28 marca nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. O godzinie 02:00 wskazówki zegarów zostaną przesunięte na 03:00. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w gotowości do sprawnego prowadzenia ruchu pociągów podczas zmiany czasu.

27.03.2021

Spotkanie prezesów europejskich zarządców infrastruktury

25 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji Prezesów Zarządców Infrastruktury. Nowa inicjatywa ma na celu wzmocnienie współpracy w przewozach kolejowych. Wideokonferencja szefów czołowych zarządców infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej umożliwiła poruszenie tematów ważnych dla współpracy międzynarodowej i rozwoju kolejowych połączeń.

26.03.2021

Warszawa Gdańska przyjmuje więcej podróżnych

Od dziś ze stacji Warszawa Gdańska korzysta więcej podróżnych. To pasażerowie pociągów kursujących ze stacji Warszawa Zachodnia. Dla komfortu podróży przygotowano schody ruchome na trzech peronach. W połowie roku dwie kładki ułatwią dodatkowo komunikację. Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska oraz otwarcie Warszawy Głównej zapewniają możliwości utrzymania połączeń podczas modernizacji linii...

26.03.2021

Więcej informacji dla podróżnych na stacji Rzeszów Główny

Dla podróżnych stacji Rzeszów Główny i przystanku Rzeszów Zachodni będzie lepsza informacja. Polskie Linie Kolejowe zamontują na peronach i w przejściu ponad 30 wyświetlaczy, nowe nagłośnienie oraz infokioski z rozkładem jazdy. Monitoring zwiększy bezpieczeństwo na stacji. Rzeszów Główny to kolejna stacja, na której będzie kompleksowa informacja. Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu z...

25.03.2021

Korzyści dla Szepietowa dzięki modernizacji Rail Baltica

Dla mieszkańców Szepietowa sprawniejsze podróże koleją z dostępnych peronów oraz bezkolizyjne przejazdy nad torami będą efektem modernizacji linii Rail Baltica na odcinku Czyżew – Białystok. Stanęły pierwsze konstrukcje nowej sieci trakcyjnej. Wymienione będą tory. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A współfinansowana jest ze środków unijnych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

24.03.2021

Warszawa Zachodnia zmiana w podróżach i budowa nowej stacji

Od 26 marca ze stacji Warszawa Zachodnia więcej pociągów pojedzie na Warszawę Gdańską. Zmiany wynikają z dostosowywania do potrzeb podróżnych stacji, obsługującej najwięcej pociągów w stolicy. Budowane są nowe perony, zadaszenie o powierzchni 5 boisk piłkarskich i lepsza komunikacja podziemnym przejściem, kładką oraz połączenia z komunikacją miejską. Inwestycja za 1,7 mld zł realizowana jest...

23.03.2021

Kraków Płaszów – stacja będzie komfortowa

Wygodny dostęp do pociągów z nowych peronów, windy w przejściu podziemnym dodatkowy peron – tak zmienia się stacja Kraków Płaszów. Na drugiej pod względem wielkości stacji w mieście będą łatwe przesiadki między połączeniami dalekobieżnymi, regionalnymi oraz komunikacją miejską. Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. współfinansowany jest ze środków unijnych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

22.03.2021

Zamierzenia inwestycyjne PLK do 2040 – ponowne konsultacje społeczne

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ponawia konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko.

19.03.2021

Warszawa Gdańska - przygotowania do większej liczby podróżnych

Ze stacji Warszawa Gdańska od 26 marca skorzysta więcej podróżnych. Przebudowa stacji ułatwi obsługę pasażerów w czasie zmian na linii średnicowej. Schody ruchome poprawią dostęp do pociągów i komunikację z miastem. W połowie roku zakończy się budowa dwóch kładek. Projekt realizowana jest z udziałem środków unijnych POIiŚ.

19.03.2021

Łódź: budowa kolejowych tuneli pod szczególnym nadzorem dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska

Budowa podziemnego połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest prowadzona pod ścisłym nadzorem. Wykonawca zapewnia stały monitoring pracy maszyn TBM. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców niektórych nieruchomości przewiduje się kilkudniowy pobyt poza miejscem zamieszkania. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł realizowana z POIiŚ zapewni lepsze podróże dalekobieżne i...

19.03.2021

CMK – w województwie łódzkim ruszyła przebudowa mostów i wiaduktów

Będą szybsze i bezpieczniejsze podróże Centralną Magistralą Kolejową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły przebudowę mostów i wiaduktów między Opocznem Południowym a Pilichowicami w woj. łódzkim. Wykonawca nie wstrzymuje ruchu pociągów. To kolejny etap przygotowania CMK do prędkości 250 km/h.

18.03.2021

Jaśniej i bezpieczniej dla podróżnych na peronach. Setki nowych energooszczędnych lamp LED

Dla podróżnych jasne światło LED zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfort. Korzyści z „nowego” światła na peronach, przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach to mniejsze zużycie energii elektrycznej, ograniczenie emisji CO2 , dłuższa praca. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymieniły ponad 1000 lamp na LED tylko w bieżących pracach w 2020 r. Działania wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego...

16.03.2021

Wrocław Szczepin – lepsze podróże pociągiem i tramwajem

Obok przystanku Wrocław Szczepin między stacjami Wrocław Mikołajów i Nadodrze od poniedziałku pociągi jadą dwoma torami – zakończył się kolejny etap prac. W czerwcu Szczepin zwiększy dostęp do kolei. Dla mieszkańców inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 46 mln zł, z udziałem środków unijnych POIiŚ, tworzy punkt przesiadkowy między koleją a komunikacją miejską. Na ul. Długiej...