Filtrowanie
30.11.2020

Znów pojedziemy pociągiem do Wisły

W grudniu możliwe będą podróże koleją do Wisły. Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Chybie – Skoczów, dostęp do pociągów zwiększy nowy przystanek Skoczów Bajerki i przebudowane perony na pozostałych przystankach. Kontynuowane będą prace od Goleszowa do Cieszyna. Inwestycja za 460 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach RPO województwa śląskiego.

27.11.2020

PLK przedstawiły samorządowcom informacje o II etapie Kolei Plus

Będą cykliczne spotkania i merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu Kolej Plus. Na zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wideokonferencji z samorządowcami przedstawiono realizację i szczegóły kolejnego etapu Programu.

27.11.2020

Wiadukt w Sokółce oddany do ruchu – bezpieczniej na kolei i drodze

Od dziś kierowcy i piesi korzystają z nowego wiaduktu nad torami w Sokółce. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo na kolei i ułatwi komunikację w mieście i regionie. To wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Gminy Sokółka. Budowa za 50 mln zł współfinasowana jest ze środków unijnych POIiŚ.

27.11.2020

Czechowice-Dziedzice. Kolejowy most już widać nad Wisłą

Nad Wisłą zostały zamontowane największe konstrukcje nowego mostu. Na linii między Czechowicami a Zabrzegiem przebudowywanych jest 6 wiaduktów i tory. Efektem prac będą sprawne podróże koleją w Beskid i do Czech. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na węźle Czechowice-Dziedzice to jeden z największych projektów na południu kraju o wartości 1,4 mld zł. Współfinansowanie zapewnia unijny...

26.11.2020

PLK gotowe na ogłoszenie przetargów na ponad 17 mld zł do końca 2021 roku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2021 roku ogłoszą postępowania przetargowe na roboty budowlane na szacunkową kwotę ponad 17 mld zł. Przetargi pozwolą na realizację inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego oraz projektów planowanych już z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 – 2027. Kilkaset przetargów, w tym m.in. na prace utrzymaniowe pozwoli na zaangażowanie dużych, średnich i...

26.11.2020

Wrocław Brochów będzie dostępniejszy dla podróżnych

Na przystanku Wrocław Brochów będą windy, wyższy peron z odnowiona wiatą, wyremontowane przejście podziemne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły blisko 7 mln zł na poprawę komfortu podróżnych i dostosowanie przystanku do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

24.11.2020

Planowo rozpoczyna się II etap Kolei Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów...

23.11.2020

Projekt szybszej kolei z Wrocławia przez Jelcz do Opola

Za blisko 24 mln zł będą wykonane projekty dla przyszłych prac na linii kolejowej  Wrocław – Opole przez Siechnice, Jelcz, Popielów (C-E 30). Trasa będzie zaplanowana tak, by były sprawniejsze podróże oraz efektywniejszy transport towarów koleją. Przyszła inwestycja odciąży ruch na kolejowej magistrali, łączącej Wrocław z Opolem przez Brzeg.

20.11.2020

Bliżej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu

Inwestycja na linii Warszawa – Terespol zapewni bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację w mieście. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację przedprojektową dla nowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu na linii kolejowej i drodze wojewódzkiej w kierunku Siedlec.

19.11.2020

Kolej wróci do Łomży – jest umowa na dokumentację projektową

Po latach możliwa będzie podróż koleją na trasie Śniadowo – Łomża. Zwiększy się dostępność komunikacyjna mieszkańców, którzy zyskają dogodne połączenia pociągiem do Białegostoku i Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ponad 3 mln zł na dokumentację projektową remontu linii ze Śniadowa do Łomży. Zadanie jest dofinansowane z RPO Województwa Podlaskiego.

18.11.2020

PLK aktywnym uczestnikiem X Kongresu Kolejowego

Realizacja inwestycji i funkcjonowanie systemu kolejowego w sytuacji pandemii, współpraca z branżą budowlaną, rola kolei jako ekologicznego środka transportu w budowaniu wzrostu gospodarczego – to tematy omawiane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas X Kongresu Kolejowego.

17.11.2020

Przebudowa wiaduktu koło Inowrocławia - sprawniejszy przejazd pociągów

Przebudowany wiadukt kolejowy koło Inowrocławia zapewnił sprawny przejazd pociągów. Składy towarowe m.in. ze Śląska do portów Trójmiasta szybciej i bezpieczniej kursują między Mimowolą a Jaksicami z ominięciem linii w centrum miasta. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 2,5 mln zł to kolejne prace, które zwiększyły możliwości przyjaznych środowisku kolejowych przewozów towarowych w...

17.11.2020

Śląskie. Bezpieczniej na 60 przejazdach kolejowo-drogowych

Na 53 przejazdach w województwie śląskim w bieżącym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększyły poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Rogatki, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, nowa nawierzchnia skrzyżowań powstały dzięki modernizacji linii kolejowych i tzw. programowi przejazdowemu. Do końca roku prace obejmą jeszcze 8 przejazdów. Zadania współfinansowane są m.in. ze środków...

16.11.2020

Łódzkie: na półmetku budowa 2 wiaduktów na CMK

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na Centralnej Magistrali Kolejowej przygotowuje linię do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Dwa nowe wiadukty drogowe będą nad szybką trasą kolejową w woj. łódzkim. Bezkolizyjne skrzyżowania zwiększą bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym w połowie 2021 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeznaczyły na inwestycję ponad 57 mln zł netto ze środków...

13.11.2020

Nowy peron w Niemojkach - na trasie Siedlce – Czeremcha

Z Niemojek na trasie Siedlce – Czeremcha wygodniejsze będą podróże koleją. Do pociągów wygodniej wsiądą osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę przebudowę peronu.