Filtrowanie
29.05.2020

Pociągi pojadą nowym mostem nad Wisłą w Krakowie

Nowym mostem kolejowym nad Wisłą w Krakowie pojadą pociągi. To pierwsza z trzech przepraw, które do końca 2021 wybudują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki dodatkowym torom zwiększą się możliwości przewozów pasażerskich na południu Polski i w aglomeracji. Inwestycja warta przeszło 1 mld zł współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

29.05.2020

Wrocław Szczepin - nowy przystanek umacnia się obok pociągów

Podróżni pociągów mijających budowany przystanek Wrocław Szczepin w przyszłym roku zyskają tu dodatkowy dostęp do kolei. Będą krótsze podróże i łatwiejsze przesiadki do komunikacji miejskiej. Pod szerszym wiaduktem kolejowym, przy którym powstaje przystanek, będzie tramwaj i sprawniejszy ruch drogowy.

29.05.2020

Pojedziemy szybciej pociągiem między Szczecinkiem a Runowem Pomorskim

Blisko o 1/3, ok. 25 minut, skróci się czas podróży pociągiem pomiędzy Szczecinkiem a Runowem Pomorskim. Pasażerowie zyskają lepszy dostęp do pociągów w 5 miejscowościach. Zaczyna się kolejny etap projektu za blisko 164 mln zł - modernizacja linii ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ok. 30 mln zł na kontynuację inwestycji z RPO województwa...

28.05.2020

PLK z nową umową na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem

Kontrakt za blisko 26 mln zł zapewni kompleksowe utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, odpowiedzialnych za bezpieczne i sprawne podróże oraz przewóz towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 27 maja br. umowę z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., na usługi w zakresie wsparcia utrzymania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w latach 2020-2021.

27.05.2020

Kolejny wiadukt drogowy nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej

W Motycznie nad CMK zamontowano nową konstrukcję wiaduktu. Nie zwalniają prace przy budowie 3 pozostałych wiaduktów drogowych. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowuje linię do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Bezkolizyjne skrzyżowania podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację drogową w woj. świętokrzyskim i łódzkim. Wartość prac to 104...

26.05.2020

Nabór wniosków do Programu Kolej Plus rozpoczęty

26 maja 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o rozpoczęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. naboru wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania...

25.05.2020

Dla podróżnych nowe perony w Zgierzu i Łodzi Żabieńcu

W czerwcu nowy peron w Łodzi Żabieńcu. Dla podróżnych lepszy dostęp do pociągów w Zgierzu. Podróże koleją i komunikacją drogową ułatwią przebudowane, szersze wiadukty kolejowe w Zgierzu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię z Łodzi do Kutna na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz. Projekt za ok. 229 mln zł finansowany jest z budżetu.

23.05.2020

Kolejarze apelują: Nie ryzykuj na torach i wiaduktach

Kilkaset nowych tablic ostrzegawczych o zakazie przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych, patrole Straży Ochrony Kolei i kampania społeczna – PKP Polskie Linie Kolejowe SA. reagują na większe zainteresowanie spędzaniem czasu w terenie. Zmniejszanie ograniczeń związanych z koronawirusem zwiększa liczbę osób korzystających z terenów obok linii i obiektów kolejowych. Trzeba zachować...

22.05.2020

PLK i Politechnika Rzeszowska wspólnie przygotują kolejową kadrę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Politechniką Rzeszowską. Zarządca infrastruktury będzie wspierał uczelnię w kształceniu przyszłych inżynierów dla branży kolejowej na nowootwartym kierunku transport, specjalność transport szynowy. Możliwe będzie wsparcie stypendialne najlepszych studentów. To kolejna po Politechnice Krakowskiej...

22.05.2020

Nowy most kolejowy w Krakowie przechodzi sprawdzian

Kończą się testy obciążeniowe nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Krakowie. To jeden z ostatnich etapów prac. Dzięki dodatkowym torom i mostom zwiększy i poprawi się oferta dla przewozów pasażerskich w aglomeracji i w kraju. Inwestycja warta przeszło 1 mld zł współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

22.05.2020

Na stacji Poznań Główny dla podróżnych dogodniejszy dostęp do pociągów

Na głębokości 5 m przygotowano miejsce na budowę nowego przejścia i połączenie z dotychczasowym tunelem pod torami. Dodatkowy peron i lepsze połączenie wydłużonym przejściem podziemnym stacji Poznań Główny oraz miasta zapewnią podróżnym lepszą obsługę na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 100 mln zł pozwoli na sprawną obsługę większej...

21.05.2020

Bajpas kartuski zapewni wygodne podróże z Kaszub do Gdańska

Podróżni z Kaszub otrzymają nowe, dogodne połączenie z Gdańskiem. Rewitalizacja tzw. bajpasu kartuskiego umożliwi dojazd do stolicy województwa na czas modernizacji linii nr 201 z Maksymilianowa do Gdyni. Inwestycja zapewni dobre podróże z wygodnych peronów i bezpieczniejsze przejazdy kolejowo-drogowe. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na dokumentacje i prace.

21.05.2020

Dodatkowe 11 skrzyżowań bezkolizyjnych na Rail Baltica usprawni podróże i zwiększy bezpieczeństwo

Rozpoczęły się prace przy budowie trzech nowych wiaduktów drogowych w Łochowie i Toporze. To kolejne obiekty, które zapewnią sprawniejszą jazdę pociągów i bezpieczną przeprawę przez tory na linii Warszawa-Białystok na odcinku Warszawa - Sadowne. W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. powstanie dodatkowe 11 skrzyżowań za 236 mln zł netto. Prace współfinansowane są w ramach...

20.05.2020

PLK zwiększają możliwości dowozu towarów do portów Trójmiasta

Sprawniejszy, krótszy i bezpieczny przeładunek większej ilości towarów zapewni modernizacja kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przebudowywane są stacje, wymieniane tory i sieć trakcyjna. Pojadą dłuższe i cięższe składy. Inwestycja za ponad 2,6 mld zł współfinansowana jest z instrumentu unijnego „Łącząc Europę”.

19.05.2020

PLK zwiększają bezpieczeństwo na ponad 60 przejazdach w woj. kujawsko-pomorskim

Na przejazdach województwa kujawsko-pomorskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Nowe urządzenia, oświetlenie i monitoring będą wsparciem dla kierowców i zabezpieczeniem dla pasażerów. Prace zakończyły się m. in. na trasie kolejowej Ostrowy – Otłoczyn.